O Fundacji


Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza działa w Lublinie od 1992 r. Wyrasta z tradycji istniejącego od lat siedemdziesiątych alternatywnego Teatru Scena 6, który w podejmowanych poszukiwaniach artystycznych uwrażliwiał na podstawowe wartości, wzorce kultury, relacje typu człowiek-człowiek.

W realizowanych przedsięwzięciach staramy się przede wszystkim wydobywać z anonimowości twórczość istniejącą poza wielkimi ośrodkami kulturotwórczymi oraz wspierać indywidualną aktywność młodzieży w dziedzinie kultury i sztuki. Organizujemy i wspieramy między innymi: warsztaty, festiwale, konkursy, wystawy i koncerty, odbywające się w Lublinie lub małych miejscowościach Lubelszczyzny, poprzez które pragniemy jednocześnie inspirować i rozwijać międzynarodowe kontakty, umożliwiające narodom Europy poznanie tożsamości Polaków oraz ich wkładu do europejskiej kultury.

Bliska jest nam otwarta postawa wobec różnorodnych, ukształtowanych w dziejach Europy, tradycji, wartości i wzorców kultury tworzących okno na świat drugiego człowieka.


Wiadomości i kontakty do osób i instytucji związanych z naszymi projektami

Henryk Kowalczyktwórca autorskiego Teatru Scena 6, który przetrwał ponad ćwierć wieku i do dziś uważany jest jako jeden z najważniejszych w lubelskiej alternatywie. Henryk Kowalczyk jest reżyserem między innymi takich przedstawień jak: „Zesłani do raju”, „ Psalmy”, „Wiosna Ludów” czy „Heretycka symfonia”. W poszukiwaniu  pełniejszego i sprawniejszego funkcjonowania artystycznego w realiach nowej codzienności H. Kowalczyk powołuje do życia Fundację Sztuki im. Brunona Schulza. Przed kilku laty H. Kowalczyk organizuje w Lublinie (przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury) „Festiwal Teatrów Niewielkich” – ogólnopolski przegląd monodramów.
kowalczyk
Urszula Brytan-Golejewska – aktorka związana artystycznie przez wiele lat z Teatrem Scena 6, jako pierwszoplanowa postać uczestniczyła w tak ważnych prezentacjach jak „Psalmy”, „Zesłani do Raju”, „Heretycka Symfonia”, „Wiosna Ludów”, a przede wszystkim w monodramie „Świętokradztwo”; instruktor teatralny kategorii I; współzałożycielka Fundacji Sztuki im. Brunona Schulza, z jej wiedzy i doświadczenia korzystają organizatorzy licznych festiwali i przeglądów teatralnych.
przyjaciele i współpracownicy
Marcin Jakub Woszczewski Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Hucie, założyciel, opiekun, reżyser i aktor „Teatru OKO” autor scenariuszy do spektakli: „Plac”, „Topiel”, „Zadra”, „Ono” i „Złodziejka”, „Fraktal”. Gościnnie występuje i współpracuje z „Teatrem Ziemi Chełmskiej – Tydzień Czasu”. Organizator Ogólnopolskiego Festiwalu Wyżyna Teatralna. Opiekun merytoryczny teatru obrzędowego „Jarzębina Czerwona”. Wiceprezes „Stowarzyszenia Miłośników Gminy Ruda-Huta”. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie o/Lublin; kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika Resocjalizacyjna. Uczestnik i absolwent Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego w dziedzinie teatru przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie.
Ad van Rijsewijk - jest animatorem polskiego życia kulturalnego, tłumaczem, poetą oraz jednym z filarów wydawnictwa De Geus, największego w Niderlandach wydawcy literatury polskiej. Przy  realizacji kulturalnych projektów promocyjnych Ambasada RP w Hadze nader często korzysta z jego doświadczenia , znajomości  rynku jak i kontaktów w świecie mediów literackich. Ad van Rijsewijk, jako osoba  szczególnie zasłużona dla promocji Polski w Niderlandach, został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskiego Orderu Zasługi RP.
   
   

 

współpraca:

   

 

 

Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza
ul. Dolna Panny Marii 3
20-010 Lublin

tel.: 81 532 42 08 wew. 19
 
mail: fundacja.schulza@gmail.com
www.schulz.org.pl

NIP:   712 238 87 30  
REGON: 430057843
KRS:  0000125425
numer rachunku bankowego:
LUKAS Bank SA 
61 1940 1076 3083 0288 0000 0000

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu Fundacji – Henryk Kowalczyk
ftn.lublin@gmail.com

Wiceprezes – Przemysław Więczkowski
pw4pro@gmail.com

Członek Zarządu – Urszula Brytan-Golejewska

kontakt: Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, tel. (81) 532 42 08, wew. 19