Zakończył się

15 Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niewielkich


PROTOKÓŁ  RADY  KONSULTANTÓW 

JUBILEUSZOWEGO  XV OGÓLNOPOLSKIEGO

FESTIWALU  TEATRÓW  NIEWIELKICH 

W DNIACH  6 – 8  LIPCA  2019  ROKU 

WOJEWÓDZKI  OŚRODEK  KULTURY  W  LUBLINIE

Rada  Konsultantów:

1.  Urszula  Brytan – Golejewska

2.  Mieczysław Wojtas

3.  Jan Zdziarski

       XV  Jubileuszowa  edycja Festiwalu udowadnia, iż nadal istnieje potrzeba spotkań z teatrem małej formy i potrzeba weryfikowania dokonań artystycznych jego twórców. W roku bieżącym wzięło udział 12 wykonawców, którzy zaprezentowali 8 spektakli konkursowych ( monodramy i małe formy teatralne ).

Tegoroczny Festiwal charakteryzował się dużą rozpiętością wiekową występujących; od bardzo młodych, debiutujących w tej formie teatru do bardziej dojrzałych i doświadczonych wykonawców, co świadczy o sile i roli teatru jaką może pełnić w integrowaniu pokoleń.

W prezentowanych spektaklach dominowała tematyka współczesna, bliska zainteresowaniom twórców i oczekiwaniom widza, dotykająca problemów zmieniającej się rzeczywistości ale także wnikająca głęboko w pokłady ludzkich przeżyć, ukazując dramat osamotnienia w zgiełku nieczułego świata, często wypełniona marzeniami i tęsknotą do lepszego życia oraz wolą naprawy świata.

Festiwalowe wydarzenia zgromadziły nie tylko koneserów sztuki jednego aktora ale także liczną widownię, dostarczając wielu emocjonalnych doznań i wzruszeń. 

Rada Konsultantów po obejrzeniu i analizie wszystkich spektakli konkursowych postanowiła przyznać nagrody pieniężne ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz wyróżnienia. 

NAGRODY

I Nagrodę  w wys. 1500 zł  przyznano:

Martynie Strychalskiej   z Poznania

za siłę, szczerość i prawdę przekazu w opisywaniu dramatycznych losów bohaterki spektaklu  „ONNA”  oraz znakomitą realizację sceniczną w reż. Daniela Stachuły.

Rada Konsultantów nie przyznała  II Nagrody, natomiast postanowiła przyznać dwie równorzędne  III Nagrody. 

III Nagrodę  w wys. 1000 zł  przyznano:

Alicji  Czarnuszce  ze Szczecina

za ujmujące przeprowadzenie widza przez świat emocji i historię życia bohaterki spektaklu  „Mańka”  w  reż. Krystyny Maksymowicz. 

III Nagrodę  w wys. 1000 zł  przyznano:

Leszkowi Nurzyńskiemu i Michałowi Orchowskiemu z Warszawy

za wiarygodność ekspresyjnej opowieści o kompleksach i marzeniach artysty

w autorskim spektaklu  „Sztuka latania”  w reżyserii Ryszarda Polaszka. 

WYRÓŻNIENIA 

Wyróżnienie  w wys. 500 zł  przyznano:

Wojciechowi Kowalskiemu  z Częstochowy

za dar scenicznej narracji w malowaniu groteskowo – absurdalnych obrazów Związku Radzieckiego tekstami Michaiła Zoszczenki w spektaklu „HOMOSOVIETICUS”  wyreżyserowanym samodzielnie. 

Wyróżnienie Honorowe   przyznano dla:

Karoliny Warzechy   ze Świdnicy

za obiecującą próbę teatralną zmierzenia się z tekstami Henryka Bardijewskiego

w spektaklu „Lalki, moje ciche siostry”  wyreżyserowanym samodzielnie. 

Rada Konsultantów dziękuje wszystkim wykonawcom, twórcom i autorom prezentowanych spektakli za wysiłek twórczy i udział w XV Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Niewielkich. Szczególne podziękowanie kieruje do Henryka Kowalczyka, komisarza Festiwalu i jego pomysłodawcy za 15 – letni okres oddania, pasji i wytrwałości w kształtowaniu nowej kultury teatralnej na terenie Lublina.

Dziękuje również dyrektorowi WOK Arturowi Sępochowi za życzliwe wspieranie Festiwalu i osobiste zaangażowanie  w jego organizację oraz pracownikom WOK za wszelką pomoc, pracę organizacyjną i stworzenie przyjaznej atmosfery podczas trwania wydarzenia. W szczególności dziękujemy Hannie Kistelskiej,  Aleksandrze Chojnackiej oraz niezwykle zaangażowanemu Patrykowi Pawelcowi oraz jego podopiecznym: Patrykowi Chudzikowi i Kamilowi Bilskiemu. Dziękujemy również ekipie technicznej odpowiedzialnej za akustykę i oświetlenie obu scen, którzy sprzyjali i pomagali wystepującym aktorom.

     Rada Konsultantów zauważa, że Lublin staje się ważnym ośrodkiem spotkań ze szczególnie wymagającą formą sceniczną jaką jest teatr jednego aktora, mając nadzieję na kontynuację i dalszy rozwój tej cennej imprezy.

Program:

Sobota 06 VII 2019

(Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3)

16.00 Otwarcie Festiwalu – prezentacja filmu z poprzedniej edycji Festiwalu 
(sala widowiskowa).


Niedziela 07 VII 2019

(Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3)

16.00  Wojciech Kowalski (Częstochowa), „HOMOSOVIETICUS czyli o praźródłach naszego obecnego stanu, czyli ciągle aktualny opis obyczajów z czasów Michaiła Zoszczenko”, na podstawie tekstu M. Zoszczenko, reżyseria W. Kowalski

16.50  Natalia Dyjak i Patryk Łazuga (Ulan-Majorat), „Garby”, na podstawie tekstu L. Kołakowskiego i B. Leśmiana, reż. S. Żyłka

17.30 Alicja Czarnuszka (Szczecin), „Mańka”, na podstawie tekstu S. Chutnik, reż. K. Maksymowicz

18.10 Leszek Nurzyński i Michał Orchowski (Warszawa), „Sztuka latania”, 
na podstawie tekstu R. Polaszka, reż. R. Polaszek

19.00 Anastasia Miedviedieva (Goleniów), „Moja gra”, na podstawie tekstów 
A. Miedviedieviej, reż. D. Jacewicz

 

Poniedziałek 08 VII 2019

(Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3)

16.00 Karolina Warzecha (Świdnica), „Lalki moje ciche siostry”, na podstawie tekstu H. Bardijewskiego, reż. K. Warzecha,

16.40 Adam Sokolnicki (Cyców), „Zabawa w Inowłodziu”, na podstawie tekstu
J. Tuwima, reż. A. Sokolnicki,

17.10 Martyna Strychalska (Turek), „ONNA”, na podstawie tekstu O. Irwańcia, reż. D. Stachuła,

17.50 Bartłomiej Jaskulski (Białogard), „tu NIE JEST TAK źle”, na podstawie tekstu J. Skrzypaka, reż. A. Jaskulski

19.00 – Oficjalne zakończenie Festiwalu - ogłoszenie werdyktu, spotkanie uczestników i wiernych widzów.

 

UDZIAŁ WE WSZYSTKICH SPEKTAKLACH – BEZPŁATNY

PIERWSZEŃSTWO MAJĄ UCZESTNICY FESTIWALU ORAZ OSOBY Z ZAPROSZENIAMI


Do pobrania:
Karta Zgłoszenia
Regulamin


  • Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta LublinBIURO FESTIWALU:
Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
Komisarz Festiwalu – Henryk Kowalczyk
tel. 081 532 42 08, wew. 19
e-mail: fundacja.schulza@gmail.com


Idea Festiwalu Teatrów Niewielkich

Teatr jednoosobowy nie jest odkryciem ostatnich lat. Istniał on tak dawno, jak dawne są dzieje teatru, a nawet chyba wcześniej, jest to forma najstarsza spośród uprawianych na świecie. Można sobie wyobrazić, że taki praaktor-opowiadacz był w pierwotnych dziejach ludzkości żywym interpretatorem legend, mitów, a nawet przekazów historycznych. W początkach teatru greckiego, kiedy na scenę wprowadzo­ny został pierwszy aktor, na nim spoczywał ciężar przekazywania dramatu. Wcielał się on w różne postacie, występując na tle chóru stawiał pierwsze kroki w indywidualizacji postaci dramatycznych. Jednoosobowy przekaz teatralny odbywał się w każdym niemal okresie rozwoju kultury wobec różnych środowisk społecznych: od książąt do prostych ludzi. W zamyśle pomysłodawców Festiwal ten stwarza wszystkim zain­teresowanym możliwość budowania teatru na własną rękę, teatru bez inscenizatorów, reżyserów, scenografów, administratorów, dra­maturgów. Tak może się dokonywać naturalny powrót do natury teatru, do jego istoty, do aktora i słowa, do wzorów pierwotnych, prawd podstawowych i prostych, do układu człowiek – człowiek. Zachęcamy do zainteresowania się Festiwalem recytatorów, dla których może być to nowy etap artystyczno-edukacyjny w uprawia­niu dalszeo teatru. Teatr, o którym mówimy, nie wymaga wielu za­biegów organizacyjno-techniczno-ekonomicznych. Zostaje przede wszystkim praca nad właściwym wyrazem własnej artystycznej pro­pozycji. W teatrze jednego aktora powstaje „wypowiedź” związana z miejscem występu, nie ze sceną, ale z osobą wykonawcy i ze sprawą, którą on przynosi. Nie jest ważne, gdzie występ ma miejsce, istotne jest, kto się wypowiada i co ma do powiedzenia. Powstaje teatr ubogi w formie, skromny zewnętrznie.

Henryk Kowalczyk

Krótki opis Festiwalu

Festiwal Teatrów Niewielkich jest międzynarodowym festiwalem teatru jednego aktora odbywającym się cyklicznie w Lublinie od 2005 r., jest też jednym z ważniejszych wydarzeń w tego typu teatrze w Polsce. W trakcie Festiwalu prezentowane są przedstawienia wybitnych artystów, rozpoznawalnych na arenie nie tylko polskiej oraz młodych i nowatorskich twórców jednego aktora. W konfrontacji konkursowej – ocenianej przez profesjonalistów – bierze udział ok. 15-20 młodych twórców z całej Polski, którzy niedawno rozpoczęli lub rozpoczynają swoją drogę artystyczną. Uczestnicy Festiwalu pochodzą z dużych ośrodków miejskich, ale także z małych ośrodków kulturalnych. Konkursowym prezentacjom towarzyszą zajęcia warsztatowe i interdyscyplinarne ukazujące szeroki kontekst różnorodnych praktyk interpretacyjnych (koncerty, wystawy, performance). Wszystkie działania artystyczne skierowane są do odbiorców z różnych grup wiekowych i środowisk społecznych w celu ukazania kreacji artystycznej jako sposobu na prawidłową komunikację społeczną oraz propagowanie postaw opartych na aktywnym uczestniczeniu w kulturze. Ze względu na charakter tego edukacyjno-artystycznego przedsięwzięcia w obszarze kultury i sztuki w skali kraju, jednocześnie zachowując zasadę wolnego dostępu do prezentacji festiwalowych, pragniemy jako organizatorzy, utrzymać możliwość bezpłatnego wstępu na wszystkie imprezy Festiwalowe dla wszystkich widzów. Według wiedzy organizatorów Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niewielkich jest wyjątkowym edukacyjno-artystycznym przedsięwzięciem w Polsce, które z jednej strony daje możliwość spotkania artystów nieprofesjonalnych z aktorami zawodowymi, z drugiej zaś zwraca szczególną uwagę na aspekt kulturalnej, artystycznej i obywatelskiej edukacji młodzieży. Festiwal ma charakter otwartego spotkania tych środowisk, dzięki czemu stwarza ogromną szansę zarówno edukacji jak i integracji oraz współpracy twórczej w dziedzinie kultury. Zarówno charakter festiwalu, jak i wysoka ranga (o której świadczy bardzo wysoka jakość artystyczna prezentowanych przedstawień oraz rosnące zainteresowanie widzów każdą kolejną edycją), podkreślają europejski, otwarty i bogaty kulturowo charakter Miasta Lublina i jednocześnie wzmacniają jego wizerunek zarówno Polsce, jak i poza granicami kraju.

Cele

Celem Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Niewielkich jest przywrócenie rangi teatrowi jednego aktora jako pierwszej formie teatralnej w kulturze światowej i promocja takiego teatru w kulturze polskiej poprzez konfrontacje tradycyjnej formy takiego teatru z nowatorskimi sposobami wyrazu artystycznego w teatrze jednego aktora. W zamyśle organizatorów niezwykle ważne jest wzmocnienie wizerunku Miasta Lublina w wymiarze artystycznym i edukacyjnym – Miasta jako miejsca o własnej, bogatej tradycji, ale jednocześnie głęboko wpisanego w tradycję europejską. Miasta tworzącego przyjazne środowisko dla twórców i osób zajmujących się szeroko pojętą kulturą i sztuką. Miasta promującego kulturę i sztukę na zewnątrz, szczególnie tę, która dotyka prawd podstawowych i prostych, układu człowiek – człowiek.

Pomysłodawca projektu

Henryk Kowalczyk – twórca autorskiego Teatru Scena 6, który przetrwał ponad ćwierć wieku i do dziś uważany jest jako jeden z najważniejszych w lubelskiej alternatywie. Henryk Kowalczyk jest reżyserem między innymi takich przedstawień jak: „Zesłani do raju”, „ Psalmy”, „Wiosna Ludów” czy „Heretycka symfonia”. W poszukiwaniu  pełniejszego i sprawniejszego funkcjonowania artystycznego w realiach nowej codzienności H. Kowalczyk powołuje do życia Fundację Sztuki im. Brunona Schulza. Przed kilku laty H. Kowalczyk organizuje w Lublinie (przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury) „Festiwal Teatrów Niewielkich” – ogólnopolski przegląd monodramów.
kontakt: Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, tel. (81) 532 42 08, wew. 19