Zakończył się 14 Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niewielkich 

7, 8, 9 lipca 2018 r. - Lublin 


Paweł Ziegler
  z Katowic otrzymał  PIERWSZĄ NAGRODĘ za  satyryczny, wyostrzony  obraz aktualnej rzeczywistości i wyraziste aktorstwo w spektaklu „Dobra zwrotka” w reżyserii Jarosława Filipskiego.

Magdalena Mikler  z Bielska -Białej otrzymała DRUGĄ NAGRODĘ za ciekawe użycie  teatru przedmiotu w konstrukcji dramatycznej spektaklu „Sercątko” w reżyserii Anny Maśki.

Natalia Cholewa  z Opola otrzymała TRZECIĄ NAGRODĘ za uzasadniony minimalizm użytych środków teatralnej ekspresji w spektaklu „Zołza” w reżyserii Dariusza Kowcuna.


Michał Orchowski 
z Warszawy otrzymał TRZECIĄ NAGRODĘ za brawurową opowieść o jednym dniu z życia studenta zderzającego się z  nieprzyjaznym światem ludzi widzących w spektaklu „Selfie” w reżyserii Ryszarda Polaszka i Michała Orchowskiego.


Angelika Sokólska
  z Wałbrzycha orzymała TRZECIĄ NAGRODĘ za wykreowanie barwnej postaci kobiecej uwiarygodnionej proporcjonalnym rozłożeniem emocji i refleksji w spektaklu „Ja Mania” w reżyserii własnej.

Jerzy Kałduś z Lublina otrzymał  NAGRODĘ SPECJALNĄ za ważny dla pamięci narodowej spektakl „Eine kleine nachtmusik” w reżyserii własnej.

Vira Hradyuk  ze Lwowa otrzymała WYRÓŻNIENIE za spektakl  „Żółta twarz” w reżyserii Witolda KopciaSebastian Jóźwik
  z Łęcznej otrzymał wyróżnienie za udany debiut sceniczny najmłodszych uczestników Festiwalu za  spektakl „Prezent” w reżyserii własnejKacper Siwiak
 z Łukowa otrzymał wyróżnienie za udany debiut sceniczny najmłodszych uczestników Festiwalu za  spektakl „Lekcja Muzyki” w reżyserii Sławomira Żyłki


Joanna Podlodowska z Łęcznej w spektaklu "Wierszyna" na podstawie tekstu A. Łabieniec w reż. W. Kopeć
Tomasz Rząd
z Kamienia w spektaklu "Tożsamość" na podstawie tekstówT. Rząd, reż. T. Rząd.Weronika Widomska z Kraśnika w spektaklu "Prypomnij sobie" na podstawie tekstu E. Hirvonen, reż. M. Nitkiewicz.

PROTOKÓŁ  Z  POSIEDZENIA  RADY  KONSULTANTÓW
14  OGÓLNOPOLSKIEGO  FESTIWALU  TEATRÓW  NIEWIELKICH 
W  DNIACH  7 – 9 LIPCA 2018 ROKU

WOJEWÓDZKI  OŚRODEK  KULTURY  W  LUBLINIE
         
Rada  konsultantów:

1. Urszula  Brytan – Golejewska
2. Jan Zdziarski
3. Mieczysław Wojtas

     W XIV Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Niewielkich wzięło udział 15 wykonawców z różnych regionów Lubelszczyzny i Polski, którzy zaprezentowali 15 spektakli konkursowych ( monodramy i małe formy
teatralne ).
XIV Festiwal wskazał wyraźną ścieżkę poszukiwań i zainteresowań uczestników, nakierowaną na potrzebę ukazywania ludzkich dramatów przeżywanych najczęściej  samotnie, a niezauważanych w zgiełku pędzącego świata. Dobór ciekawego  materiału literackiego, przeważnie przekładał się na przemyślane interpretacje aktorskie i sceniczną wrażliwość, a poszukiwania nowych znaków porozumiewania się z widzem sprawiły, iż festiwalowe wydarzenia przyciągały uwagę i dostarczyły wszystkim wielu wzruszeń.

Rada Konsultantów po obejrzeniu i analizie wszystkich konkursowych spektakli postanowiła przyznać nagrody pieniężne ufundowane przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie dr Artura Sępocha oraz wyróżnienia honorowe.

NAGRODY

Pierwszą Nagrodę w wys. 1300 zł  przyznano:
Pawłowi Zieglerowi  z Katowic
za  satyryczny, wyostrzony  obraz aktualnej rzeczywistości i wyraziste aktorstwo w spektaklu „Dobra zwrotka” w reżyserii Jarosława Filipskiego.

Drugą Nagrodę w wys. 900 zł  przyznano:
Magdalenie Mikler  z Bielska -Białej
za ciekawe użycie  teatru przedmiotu w konstrukcji dramatycznej spektaklu „Sercątko” w reżyserii Anny Maśki.

Trzecią Nagrodę w wys. 700 zł przyznano ex aequo:

Natalii Cholewie  z Opola
za uzasadniony minimalizm użytych środków teatralnej ekspresji w spektaklu „Zołza” w reżyserii Dariusza Kowcuna.

Michałowi Orchowskiemu  z Warszawy
za brawurową opowieść o jednym dniu z życia studenta zderzającego się
z  nieprzyjaznym światem ludzi widzących w spektaklu „Selfie” w reżyserii
Ryszarda Polaszka i Michała Orchowskiego.

Angelice Sokólskiej  z Wałbrzycha
za wykreowanie barwnej postaci kobiecej uwiarygodnionej proporcjonalnym rozłożeniem emocji i refleksji w spektaklu „Ja Mania” w reżyserii własnej.

Nagrodę Specjalną  w wys. 700 zł przyznano:
Jerzemu Kałdusiowi  z Lublina
za ważny dla pamięci narodowej spektakl „Eine kleine nachtmusik” w reżyserii własnej.

WYRÓŻNIENIA

Wyróżnienie  dla Viry Hradyuk  ze Lwowa
za spektakl  „Żółta twarz” w reżyserii Witolda Kopcia

Wyróżnienia za udany debiut sceniczny najmłodszych uczestników Festiwalu dla:
1. Sebastiana Jóźwika   z Łęcznej – spektakl „Prezent” w reżyserii własnej
2. Kacpra Siwiaka   z Łukowa – spektakl „Lekcja Muzyki” w reżyserii Sławomira Żyłki
3. Marcela Ulewicza  z Łęcznej – spektakl ‘Kobieta pryncypialna” w reżyserii M. Zielińskiej

    Rada Konsultantów serdecznie dziękuje wszystkim wykonawcom, twórcom i autorom prezentowanych spektakli za udział w XIV Ogólnopolski Festiwalu Teatrów Niewielkich. Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że spotkania  z teatrem jednego aktora przynoszą wiele satysfakcji nie tylko licznie zgromadzonej publiczności ale także ich uczestnikom i organizatorom.
Rada Konsultantów zauważa również pojawienie się nowych osobowości teatralnych i obiecujące zainteresowanie tą formą sceniczną coraz młodszego pokolenia wykonawców.
Szczególnie dziękuje twórcy i głównemu inicjatorowi tej szlachetnej idei –
Henrykowi Kowalczykowi za dbałość o wysoki poziom artystyczny i sprawność organizacyjną festiwalu.
Dziękuje również dr Arturowi Sępochowi dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Kultury za wsparcie finansowe i osobiste zaangażowanie oraz pracownikom tej placówki za pomoc organizacyjna oraz stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery święta Teatru Niewielkiego.


Program


do pobrania:

Program 14 OFTN 2018

REGULAMIN 14 OFTN 2018
KARTA ZGŁOSZENIA 14 OFTN 2018


  • Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta LublinBIURO FESTIWALU:
Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
Komisarz Festiwalu – Henryk Kowalczyk
tel. 081 532 42 08, wew. 19
e-mail: fundacja.schulza@gmail.com


Idea Festiwalu Teatrów Niewielkich

Teatr jednoosobowy nie jest odkryciem ostatnich lat. Istniał on tak dawno, jak dawne są dzieje teatru, a nawet chyba wcześniej, jest to forma najstarsza spośród uprawianych na świecie. Można sobie wyobrazić, że taki praaktor-opowiadacz był w pierwotnych dziejach ludzkości żywym interpretatorem legend, mitów, a nawet przekazów historycznych. W początkach teatru greckiego, kiedy na scenę wprowadzo­ny został pierwszy aktor, na nim spoczywał ciężar przekazywania dramatu. Wcielał się on w różne postacie, występując na tle chóru stawiał pierwsze kroki w indywidualizacji postaci dramatycznych. Jednoosobowy przekaz teatralny odbywał się w każdym niemal okresie rozwoju kultury wobec różnych środowisk społecznych: od książąt do prostych ludzi. W zamyśle pomysłodawców Festiwal ten stwarza wszystkim zain­teresowanym możliwość budowania teatru na własną rękę, teatru bez inscenizatorów, reżyserów, scenografów, administratorów, dra­maturgów. Tak może się dokonywać naturalny powrót do natury teatru, do jego istoty, do aktora i słowa, do wzorów pierwotnych, prawd podstawowych i prostych, do układu człowiek – człowiek. Zachęcamy do zainteresowania się Festiwalem recytatorów, dla których może być to nowy etap artystyczno-edukacyjny w uprawia­niu dalszeo teatru. Teatr, o którym mówimy, nie wymaga wielu za­biegów organizacyjno-techniczno-ekonomicznych. Zostaje przede wszystkim praca nad właściwym wyrazem własnej artystycznej pro­pozycji. W teatrze jednego aktora powstaje „wypowiedź” związana z miejscem występu, nie ze sceną, ale z osobą wykonawcy i ze sprawą, którą on przynosi. Nie jest ważne, gdzie występ ma miejsce, istotne jest, kto się wypowiada i co ma do powiedzenia. Powstaje teatr ubogi w formie, skromny zewnętrznie.

Henryk Kowalczyk

Krótki opis Festiwalu

Festiwal Teatrów Niewielkich jest międzynarodowym festiwalem teatru jednego aktora odbywającym się cyklicznie w Lublinie od 2005 r., jest też jednym z ważniejszych wydarzeń w tego typu teatrze w Polsce. W trakcie Festiwalu prezentowane są przedstawienia wybitnych artystów, rozpoznawalnych na arenie nie tylko polskiej oraz młodych i nowatorskich twórców jednego aktora. W konfrontacji konkursowej – ocenianej przez profesjonalistów – bierze udział ok. 15-20 młodych twórców z całej Polski, którzy niedawno rozpoczęli lub rozpoczynają swoją drogę artystyczną. Uczestnicy Festiwalu pochodzą z dużych ośrodków miejskich, ale także z małych ośrodków kulturalnych. Konkursowym prezentacjom towarzyszą zajęcia warsztatowe i interdyscyplinarne ukazujące szeroki kontekst różnorodnych praktyk interpretacyjnych (koncerty, wystawy, performance). Wszystkie działania artystyczne skierowane są do odbiorców z różnych grup wiekowych i środowisk społecznych w celu ukazania kreacji artystycznej jako sposobu na prawidłową komunikację społeczną oraz propagowanie postaw opartych na aktywnym uczestniczeniu w kulturze. Ze względu na charakter tego edukacyjno-artystycznego przedsięwzięcia w obszarze kultury i sztuki w skali kraju, jednocześnie zachowując zasadę wolnego dostępu do prezentacji festiwalowych, pragniemy jako organizatorzy, utrzymać możliwość bezpłatnego wstępu na wszystkie imprezy Festiwalowe dla wszystkich widzów. Według wiedzy organizatorów Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niewielkich jest wyjątkowym edukacyjno-artystycznym przedsięwzięciem w Polsce, które z jednej strony daje możliwość spotkania artystów nieprofesjonalnych z aktorami zawodowymi, z drugiej zaś zwraca szczególną uwagę na aspekt kulturalnej, artystycznej i obywatelskiej edukacji młodzieży. Festiwal ma charakter otwartego spotkania tych środowisk, dzięki czemu stwarza ogromną szansę zarówno edukacji jak i integracji oraz współpracy twórczej w dziedzinie kultury. Zarówno charakter festiwalu, jak i wysoka ranga (o której świadczy bardzo wysoka jakość artystyczna prezentowanych przedstawień oraz rosnące zainteresowanie widzów każdą kolejną edycją), podkreślają europejski, otwarty i bogaty kulturowo charakter Miasta Lublina i jednocześnie wzmacniają jego wizerunek zarówno Polsce, jak i poza granicami kraju.

Cele

Celem Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Niewielkich jest przywrócenie rangi teatrowi jednego aktora jako pierwszej formie teatralnej w kulturze światowej i promocja takiego teatru w kulturze polskiej poprzez konfrontacje tradycyjnej formy takiego teatru z nowatorskimi sposobami wyrazu artystycznego w teatrze jednego aktora. W zamyśle organizatorów niezwykle ważne jest wzmocnienie wizerunku Miasta Lublina w wymiarze artystycznym i edukacyjnym – Miasta jako miejsca o własnej, bogatej tradycji, ale jednocześnie głęboko wpisanego w tradycję europejską. Miasta tworzącego przyjazne środowisko dla twórców i osób zajmujących się szeroko pojętą kulturą i sztuką. Miasta promującego kulturę i sztukę na zewnątrz, szczególnie tę, która dotyka prawd podstawowych i prostych, układu człowiek – człowiek.

Pomysłodawca projektu

Henryk Kowalczyk – twórca autorskiego Teatru Scena 6, który przetrwał ponad ćwierć wieku i do dziś uważany jest jako jeden z najważniejszych w lubelskiej alternatywie. Henryk Kowalczyk jest reżyserem między innymi takich przedstawień jak: „Zesłani do raju”, „ Psalmy”, „Wiosna Ludów” czy „Heretycka symfonia”. W poszukiwaniu  pełniejszego i sprawniejszego funkcjonowania artystycznego w realiach nowej codzienności H. Kowalczyk powołuje do życia Fundację Sztuki im. Brunona Schulza. Przed kilku laty H. Kowalczyk organizuje w Lublinie (przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury) „Festiwal Teatrów Niewielkich” – ogólnopolski przegląd monodramów.kontakt: Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, tel. (81) 532 42 08, wew. 19