Zakończył się XIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niewielkich w Lublinie

Marta Pohrebny z Zielonej Góry otrzymała 
GRAND PRIX FESTIWALU
za spektakl Rozmaryn 
w reż. Małgorzaty Paszkier – Wojcieszonek


Edward Kotłowski
ze Stalowej Woli otrzymał nagrodę "za uwiedzenie widza szlachetnym brzmieniem słowa poetyckiego" w spektaklu Odkąd zniknęła… 
w reż. Anety Adamskiej i Macieja SzukałyPaweł Ziegler
z Katowic otrzymał nagrodę za podjęcie współczesnej problematyki społeczno – politycznej zrealizowanej w metaforycznej aurze autorskiego spektaklu Jarosław Ocalony w reż. Jarosława Filipskiego


Milena Piejko  z Jarosławia  otrzymała nagrodę
za dyscyplinę aktorską budowania postaci w spektaklu 
Być szczęśliwym
, opowiadającym w baśniowej konwencji
o trudnych problemach rodzinnych w reż. Pawła SrokiKatarzyna Dominiak  ze Świnoujścia  otrzymała nagrodę za stworzenie pełnej pasji i twórczego niepokoju postaci artysty w spektaklu  Z innej gliny w reż. Anety Kruk i Katarzyny Dominiak


Mateusz Deskiewicz z Gdyni otrzymał nagrodę
za profesjonalny warsztat aktorski w spektaklu
 Być jak Charlie Chaplin
w reż. Piotra Wyszomirskiego
 i Mateusza DeskiewiczaNikodem Mazur z Dębna otrzymał wyróżnienie specjalne za prawdę w kreacji bohatera spektaklu Cygan
w reż. Anatola Wierzchowskiego

Marta Łaska z Białej Podlaskiej otrzymała wyróżnienie honorowe za wrażliwość w odczuwaniu ludzkich zawiłości psychicznych i interesujący przekaz sceniczny w spektaklu Lalki, ciche siostry moje w reż. Romana Uścińskiego i Marty ŁaskiejPatryk Rybus z Bydgoszczy otrzymał wyróżnienie honorowe za użycie groteski w udanej próbie opisania systemów totalitarnych w autorskim spektaklu  Ein Volk, ein Interpretacion, ein Fuhrer Kinga Kania z Dębicy otrzymała wyróżnienie honorowe za przekonujące przedstawienie sytuacji społecznej „obcego” z perspektywy dziecka w spektaklu
To, ja Kasia w reż. Dominiki Migoń
Adrian Krać z Lublina w spektaklu „Wszystko jest tymczasowe", na podstawie tekstu F. Beigbedera,
 reż. Adrian Krać


Agnieszka Górska z Dębicy w spektaklu „Przychodźcy”, na podstawie tekstów E. Jelinka,
A. Kayitesi, Y. Khadra, reż. Dominika Migoń


Aleksandra Skorupa z Krakowa w spektaklu „Wanda Wasilewska”, na podstawie tekstów A. Skorupy,
reż. Aleksandra SkorupaAlicja Kunert z Przemyśla w spektaklu „Matka Courage”, na podstawie tekstu B. Brechta,
reż. Barbara PłocicaMaria Michniewicz z Lublina w spektaklu „Motyl”,
na podstawie tekstu J. Fowles's, reż. Witold Kopeć
Paulina Świst z Lublina w spektaklu
„Oj matka, matka ...”, na podstawie tekstu K. Grocholi,
reż. Witold Kopeć, Paulina ŚwistRyszard Dykcik z Żarowa w spektaklu „Ojciec zadżumionych", na podstawie tekstów J. Słowackiego,
reż. Ryszard Dykcik

Szymon Szczęch ze Szczucina w spektaklu „bLumqu”, na podstawie tekstu S. Szczęcha, J. Kapa reż. Justyna Kapa

Jerzy Kałduś  z Lublina w spektaklu „Dwie kosy żywotnego Mariana”, na podstawie tekstów
D. Noszczyńskiej, reż. Jerzy KałduśWeronika Wilk z Tarnogrodu w spektaklu „Jedna chwila” na podstawie tekstu W. Wilk, J. Kapa,
reż. Justyna Kapa


PROTOKÓŁ  Z  POSIEDZENIA  RADY  KONSULTANTÓW

XIII  OGÓLNOPOLSKIEGO  FESTIWALU
 TEATRÓW  NIEWIELKICH
 LUBLIN,  DNIA  1 – 3  LIPCA  2017  ROKU

Rada  Konsultantów

1.  Mieczysław Wojtas  -  przewodniczący
2.  Urszula Brytan – Golejewska
3.  Jan  Zdziarski

      W  XIII  edycji  Festiwalu  wzięło udział  20 wykonawców  z różnych regionów Polski, prezentując 20 spektakli konkursowych ( monodramy i małe formy sceniczne). Prezentacje teatralne dotykały głównie problemów współczesnej rzeczywistości, ukazując różne konflikty i relacje międzyludzkie oraz indywidualne dramaty i przeżycia wewnętrzne bohaterów spektakli. Ich twórcy wspomagali się zarówno bogatą literaturą współczesną jak i sztandarową klasyką literacką, a także w wielu przypadkach scenariuszami autorskimi. Rada konsultantów postanowiła przyznać nagrody pieniężne ufundowane przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz wyróżnienia honorowe.


GRAND  PRIX  FESTIWALU 
nagrodę w wys. 2000 zł            
otrzymuje  Marta  Pohrebny  z  Zielonej Góry za spektakl  Rozmaryn 
w reż. Małgorzaty Paszkier – Wojcieszonek


NAGRODA   w  wys. 750 zł
dla  Edwarda  Kotłowskiego  ze Stalowej Woli  za uwiedzenie widza szlachetnym  brzmieniem słowa poetyckiego w spektaklu  Odkąd zniknęła… w reż. Anety Adamskiej i Macieja Szukały.

NAGRODA  
w wys. 750 zł.
dla  Pawła Zieglera  z  Katowic  za podjęcie współczesnej problematyki społeczno – politycznej zrealizowanej w metaforycznej aurze autorskiego spektaklu  Jarosław Ocalony  w reż. Jarosława Filipskiego.

NAGRODA 
w wys.750 zł
dla  Mileny Piejko   z Jarosławia  za dyscyplinę aktorską budowania postaci
w spektaklu  Być szczęśliwym, opowiadającym w baśniowej konwencji o trudnych problemach rodzinnych
w reż. Pawła Sroki.

NAGRODA  
w wys. 750 zł
dla  Katarzyny Dominiak  ze Świnoujścia  za stworzenie pełnej pasji i twórczego niepokoju postaci artysty w spektaklu  Z innej gliny w reż. Anety Kruk i Katarzyny Dominiak.

NAGRODA 
w wys. 750 zł
dla  Mateusza Deskiewicza  z Gdyni za profesjonalny warsztat aktorski w spektaklu  Być jak Charlie Chaplin  w reż. Piotra Wyszomirskiego i Mateusza Deskiewicza.


WYRÓŻNIENIE  SPECJALNE  w wys. 250 zł
dla  Nikodema Mazura  z Dębna za prawdę w kreacji bohatera spektaklu Cygan 
w reż. Anatola Wierzchowskiego.


WYRÓŻNIENIA  HONOROWE
  • dla  Marty Łaskiej  z Białej Podlaskiej  za wrażliwość w odczuwaniu ludzkich zawiłości psychicznych
    i interesujący przekaz sceniczny w spektaklu  Lalki, ciche siostry moje  w reż. Romana Uścińskiego 
    i Marty Łaskiej.
  • dla  Patryka Rybusa  z Bydgoszczy za użycie groteski w udanej próbie opisania systemów totalitarnych w autorskim spektaklu  Ein Volk, ein Interpretacion, ein Fuhrer.
  • dla  Kingi Kani  z Dębicy za przekonujące przedstawienie sytuacji społecznej  „obcego”
    z perspektywy dziecka w spektaklu  To, ja Kasia w reż. Dominiki Migoń.

Rada Konsultantów przyznała również
WYRÓŻNIENIE  HONOROWE
Małgorzacie Paszkier - Wojcieszonek
  z Zielonej Góry za reż. spektaklu Rozmaryn.


       Rada Konsultantów  serdecznie dziękuje wszystkim wykonawcom, twórcom i autorom prezentowanych spektakli za udział w  XIII  Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Niewielkich i z satysfakcją podkreśla wysoki poziom artystyczny przedstawionych w konkursie monodramów oraz małych form  scenicznych. XIII edycja Festiwalu oscylowała wokół ważnych problemów i spraw współczesności ale także jednostkowych ludzkich dramatów  przeżywanych samotnie z  niezwykłą intensywnością. Duża wrażliwość psychiczna często jeszcze bardzo młodych wykonawców pozwoliła na szczery i wiarygodny przekaz problemów ich bohaterów. Różnorodne poszukiwania w obrębie estetyki, formy teatralnej i nowych środków wyrazu sprawiły,
że festiwalowe wydarzenia były ciekawe, barwne i żywe.
   Rada Konsultantów dziękuje Urzędowi Marszałkowskiemu i Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury za finansowe wsparcie. Szczególnie pragnie podkreślić pomoc finansową  miasta Lublin w realizacji całego projektu teatralnego.
    Wyjątkowe podziękowanie składa Henrykowi Kowalczykowi – komisarzowi i twórcy Festiwalu Teatrów Niewielkich za trud organizacyjny, dbałość o artystyczny wyraz imprezy i stworzenie przyjaznej, ciepłej aury teatralnych spotkań. Podziękowania kieruje również do Dyrekcji i Pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, szczególnie dziękuje Iwonie Niewczas i Patrykowi Pawelcowi za pracę w przygotowaniu i przeprowadzeniu Festiwalu oraz wielką życzliwość i zrozumienie.

                            Rada Konsultantów

Program:
do pobrania:


ulotka festiwalowa z programem
REGULAMIN 13 OFTN 2017
KARTA ZGŁOSZENIA 13 OFTN 2017


BIURO FESTIWALU:
Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
Komisarz Festiwalu – Henryk Kowalczyk
tel. 081 532 42 08, wew. 19
e-mail: fundacja.schulza@gmail.com

  • Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin


Idea Festiwalu Teatrów Niewielkich

Teatr jednoosobowy nie jest odkryciem ostatnich lat. Istniał on tak dawno, jak dawne są dzieje teatru, a nawet chyba wcześniej, jest to forma najstarsza spośród uprawianych na świecie. Można sobie wyobrazić, że taki praaktor-opowiadacz był w pierwotnych dziejach ludzkości żywym interpretatorem legend, mitów, a nawet przekazów historycznych. W początkach teatru greckiego, kiedy na scenę wprowadzo­ny został pierwszy aktor, na nim spoczywał ciężar przekazywania dramatu. Wcielał się on w różne postacie, występując na tle chóru stawiał pierwsze kroki w indywidualizacji postaci dramatycznych. Jednoosobowy przekaz teatralny odbywał się w każdym niemal okresie rozwoju kultury wobec różnych środowisk społecznych: od książąt do prostych ludzi. W zamyśle pomysłodawców Festiwal ten stwarza wszystkim zain­teresowanym możliwość budowania teatru na własną rękę, teatru bez inscenizatorów, reżyserów, scenografów, administratorów, dra­maturgów. Tak może się dokonywać naturalny powrót do natury teatru, do jego istoty, do aktora i słowa, do wzorów pierwotnych, prawd podstawowych i prostych, do układu człowiek – człowiek. Zachęcamy do zainteresowania się Festiwalem recytatorów, dla których może być to nowy etap artystyczno-edukacyjny w uprawia­niu dalszeo teatru. Teatr, o którym mówimy, nie wymaga wielu za­biegów organizacyjno-techniczno-ekonomicznych. Zostaje przede wszystkim praca nad właściwym wyrazem własnej artystycznej pro­pozycji. W teatrze jednego aktora powstaje „wypowiedź” związana z miejscem występu, nie ze sceną, ale z osobą wykonawcy i ze sprawą, którą on przynosi. Nie jest ważne, gdzie występ ma miejsce, istotne jest, kto się wypowiada i co ma do powiedzenia. Powstaje teatr ubogi w formie, skromny zewnętrznie.

Henryk Kowalczyk

Krótki opis Festiwalu

Festiwal Teatrów Niewielkich jest międzynarodowym festiwalem teatru jednego aktora odbywającym się cyklicznie w Lublinie od 2005 r., jest też jednym z ważniejszych wydarzeń w tego typu teatrze w Polsce. W trakcie Festiwalu prezentowane są przedstawienia wybitnych artystów, rozpoznawalnych na arenie nie tylko polskiej oraz młodych i nowatorskich twórców jednego aktora. W konfrontacji konkursowej – ocenianej przez profesjonalistów – bierze udział ok. 15-20 młodych twórców z całej Polski, którzy niedawno rozpoczęli lub rozpoczynają swoją drogę artystyczną. Uczestnicy Festiwalu pochodzą z dużych ośrodków miejskich, ale także z małych ośrodków kulturalnych. Konkursowym prezentacjom towarzyszą zajęcia warsztatowe i interdyscyplinarne ukazujące szeroki kontekst różnorodnych praktyk interpretacyjnych (koncerty, wystawy, performance). Wszystkie działania artystyczne skierowane są do odbiorców z różnych grup wiekowych i środowisk społecznych w celu ukazania kreacji artystycznej jako sposobu na prawidłową komunikację społeczną oraz propagowanie postaw opartych na aktywnym uczestniczeniu w kulturze. Ze względu na charakter tego edukacyjno-artystycznego przedsięwzięcia w obszarze kultury i sztuki w skali kraju, jednocześnie zachowując zasadę wolnego dostępu do prezentacji festiwalowych, pragniemy jako organizatorzy, utrzymać możliwość bezpłatnego wstępu na wszystkie imprezy Festiwalowe dla wszystkich widzów. Według wiedzy organizatorów Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niewielkich jest wyjątkowym edukacyjno-artystycznym przedsięwzięciem w Polsce, które z jednej strony daje możliwość spotkania artystów nieprofesjonalnych z aktorami zawodowymi, z drugiej zaś zwraca szczególną uwagę na aspekt kulturalnej, artystycznej i obywatelskiej edukacji młodzieży. Festiwal ma charakter otwartego spotkania tych środowisk, dzięki czemu stwarza ogromną szansę zarówno edukacji jak i integracji oraz współpracy twórczej w dziedzinie kultury. Zarówno charakter festiwalu, jak i wysoka ranga (o której świadczy bardzo wysoka jakość artystyczna prezentowanych przedstawień oraz rosnące zainteresowanie widzów każdą kolejną edycją), podkreślają europejski, otwarty i bogaty kulturowo charakter Miasta Lublina i jednocześnie wzmacniają jego wizerunek zarówno Polsce, jak i poza granicami kraju.

Cele

Celem Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Niewielkich jest przywrócenie rangi teatrowi jednego aktora jako pierwszej formie teatralnej w kulturze światowej i promocja takiego teatru w kulturze polskiej poprzez konfrontacje tradycyjnej formy takiego teatru z nowatorskimi sposobami wyrazu artystycznego w teatrze jednego aktora. W zamyśle organizatorów niezwykle ważne jest wzmocnienie wizerunku Miasta Lublina w wymiarze artystycznym i edukacyjnym – Miasta jako miejsca o własnej, bogatej tradycji, ale jednocześnie głęboko wpisanego w tradycję europejską. Miasta tworzącego przyjazne środowisko dla twórców i osób zajmujących się szeroko pojętą kulturą i sztuką. Miasta promującego kulturę i sztukę na zewnątrz, szczególnie tę, która dotyka prawd podstawowych i prostych, układu człowiek – człowiek.

Pomysłodawca projektu

Henryk Kowalczyk – twórca autorskiego Teatru Scena 6, który przetrwał ponad ćwierć wieku i do dziś uważany jest jako jeden z najważniejszych w lubelskiej alternatywie. Henryk Kowalczyk jest reżyserem między innymi takich przedstawień jak: „Zesłani do raju”, „ Psalmy”, „Wiosna Ludów” czy „Heretycka symfonia”. W poszukiwaniu  pełniejszego i sprawniejszego funkcjonowania artystycznego w realiach nowej codzienności H. Kowalczyk powołuje do życia Fundację Sztuki im. Brunona Schulza. Przed kilku laty H. Kowalczyk organizuje w Lublinie (przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury) „Festiwal Teatrów Niewielkich” – ogólnopolski przegląd monodramów.kontakt: Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, tel. (81) 532 42 08, wew. 19