7 Międzynarodowy Festiwal Literacki -
Czas Poetów

Lublin, 27-29 października 2017 r.


Anna Malihon
Bohdan Zadura
Dejan Aleksić
Ewa Mazur
Jacek Napiórkowski
Jacek Napiórkowski
KONCERT KAMERALNY w wykonaniu Uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie / przygotowanie Iwona Siedlaczek
KONCERT KAMERALNY w wykonaniu Uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie / przygotowanie Iwona Siedlaczek
KONCERT KAMERALNY w wykonaniu Uczniów Szkoły MuzycznejI i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie / przygotowanie Iwona Siedlaczek
Lothar Quinkenstein


Lothar Quinkenstein
Marcin Sendecki
Miłosz Waligórski
Miłosz Waligórski
Piotr Machul
Siergiej Slepuchin
Tomasz Majeran
Wojciech Dunin-Kozicki

Wszystkie fofografie wykonał Mikołaj Kowalczyk.Program:
Do pobrania:
Program FestiwaluMiędzynarodowy Festiwal Literacki „Czas poetów” ma na celu spotkanie w jednym czasie i miejscu uznanych poetów, którzy w obecności widzów i słuchaczy zaprezentują swoją twórczość we własnym czytaniu poezji.

Poeci i towarzyszący twórcy, którzy reprezentują różne pokolenia literackie, kultury, idee, formy twórcze, postawy literackie, służą nie tylko promocji twórczości literackiej. Wartości filozoficzne, poznawcze i estetyczne zawarte w twórczości uczestniczących w festiwalu poetów, staną się punktem wyjścia do refleksji nad współczesną kulturą i rolą literatury w naszym świecie.

Na Festiwalu występują także laureaci Wojewódzkiego Konkursu Literackiego, który jest adresowany do wszystkich piszących amatorsko mieszkańców województwa lubelskiego. Podzielony jest na trzy kategorie wiekowe: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Średnia i Dorośli.

W każdej kategorii wiekowej uczestnicy nadsyłają po dwa wiersze lub opowiadanie do trzech stron maszynopisu dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach. W konkursie co roku bierze udział kilkuset uczestników, od początkowych klas szkoły podstawowej aż po osoby w wieku dojrzałym. Udział laureatów tego konkursu w wydarzeniu kulturalnym tej miary, co „Czas Poetów”, stanowi nobilitację dla uzdolnionych amatorów, a dla większości z nich być może jedyną okazją do bezpośredniego zetknięcia nie tylko z poezją poszczególnych autorów, ale również z jej twórcami.

Formuła „Czasu Poetów” polegająca na publicznej prezentacji własnych tekstów daje wyjątkową okazję do wkroczenia w świat wyobraźni i wrażliwości ludzi pióra, którzy na co dzień nieczęsto umożliwiają czytelnikom tak bliski kontakt. Głośne czytanie własnej poezji zobowiązuje autorów, przyzwyczajonych na co dzień do naturalnej intymności procesu twórczego, do otwarcia się na licznie zgromadzoną publiczność, współtworzenia spotkania. Dzięki temu „Czas Poetów” jest rodzajem święta poezji ponad podziałami wynikającymi z różnic językowych, kulturowych i osobistych doświadczeń.
Biuro Festiwalu
Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza
siedziba: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
ul. Dolna Panny Marii 3
20-010 Lublin (pok. 23)
tel: 81 532 42 08 wew. 19
kom. 664 840 622
fundacja.schulza@gmail.com
www.schulz.org.pl
Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin.


kontakt: Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, tel. (81) 532 42 08, wew. 19