6 Międzynarodowy Festiwal Literacki -
Czas Poetów
Lublin, 21-23 października 2016


Pobierz program festiwaluWIECZÓR Z ROSYJSKĄ POEZJĄ ŚPIEWANĄ

Zespół NEBOKRAJ powstał z inicjatywy Włodzimierza Kuzyka w lutym 2009 roku w Lublinie. W repertuarze muzyków znajdują się przede wszystkim: ukraińskie pieśni ludowe, pieśni rosyjskie epoki radzieckiej, romanse rosyjskie zaaranżowane na głos i instrumenty akustyczne, polskie piosenki biesiadne, a także akordeonowe i gitarowe utwory instrumentalne. NEBOKRAJ zagrał m. in. na takich festiwalach, jak: „Karpackie Klimaty” (Krosno, 2011), „Letnia Scena Inspiracji” (Lublin, 2011), „Spotkania z twórczością ludową” (Rokitno, 2011), „Noc Kultury” (Lublin, 2012) i wielu innych. Zespół wystąpi w składzie: Włodzimierz Kuzyk (Drohobycz/Lublin) – wokal, akordeon, oraz Vadim Gierko (Lwów/Lublin) – gitara klasyczna.


            Poezja – niezależnie od kraju zamieszkania twórców i ich osobistych doświadczeń – rodzi się w ciszy, która towarzyszy także indywidualnej lekturze wierszy. Są to zazwyczaj rzadkie i cenne chwile skupienia. V Międzynarodowy Festiwal Literacki „Czas Poetów” zapewnił wyjątkowe chwile intymnego dialogu autorów z publicznością. Publiczne czytanie wierszy, którego doświadczyliśmy podczas „Czasu Poetów”, to przygoda zarówno dla słuchaczy jak i dla autorów. Głośna lektura była zaproszeniem do podróży w świat wrażliwości i wyobraźni. Dzięki temu powstała przestrzeń wspólnotowego przeżywania emocji i skupienia. Organizatorzy festiwalu zaproponowali spotkanie poetów pochodzących z Izraela, Bułgarii, Ukrainy, Niemiec, Syrii i Polski. Losy niektórych spośród nich związane są z różnymi kulturami i językami, co skutkuje szczególną ostrością widzenia świata. Różnorodność językowa i kulturowa, wyjątkowość indywidualnego doświadczenia była zaproszeniem do wyjątkowego spotkania.Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin.
Biuro Festiwalu
Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza
siedziba: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
ul. Dolna Panny Marii 3
20-010 Lublin (pok. 23)
tel: 81 532 42 08 wew. 19
kom. 664 840 622
fundacja.schulza@gmail.com
www.schulz.org.pl

Międzynarodowy Festiwal Literacki „Czas poetów” ma na celu spotkanie w jednym czasie i miejscu uznanych poetów, którzy w obecności widzów i słuchaczy zaprezentują swoją twórczość we własnym czytaniu poezji.

Poeci i towarzyszący twórcy, którzy reprezentują różne pokolenia literackie, kultury, idee, formy twórcze, postawy literackie, służą nie tylko promocji twórczości literackiej. Wartości filozoficzne, poznawcze i estetyczne zawarte w twórczości uczestniczących w festiwalu poetów, staną się punktem wyjścia do refleksji nad współczesną kulturą i rolą literatury w naszym świecie.

Na Festiwalu występują także laureaci Wojewódzkiego Konkursu Literackiego, który jest adresowany do wszystkich piszących amatorsko mieszkańców województwa lubelskiego. Podzielony jest na trzy kategorie wiekowe: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Średnia i Dorośli.

W każdej kategorii wiekowej uczestnicy nadsyłają po dwa wiersze lub opowiadanie do trzech stron maszynopisu dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach. W konkursie co roku bierze udział kilkuset uczestników, od początkowych klas szkoły podstawowej aż po osoby w wieku dojrzałym. Udział laureatów tego konkursu w wydarzeniu kulturalnym tej miary, co „Czas Poetów”, stanowi nobilitację dla uzdolnionych amatorów, a dla większości z nich być może jedyną okazją do bezpośredniego zetknięcia nie tylko z poezją poszczególnych autorów, ale również z jej twórcami.

Formuła „Czasu Poetów” polegająca na publicznej prezentacji własnych tekstów daje wyjątkową okazję do wkroczenia w świat wyobraźni i wrażliwości ludzi pióra, którzy na co dzień nieczęsto umożliwiają czytelnikom tak bliski kontakt. Głośne czytanie własnej poezji zobowiązuje autorów, przyzwyczajonych na co dzień do naturalnej intymności procesu twórczego, do otwarcia się na licznie zgromadzoną publiczność, współtworzenia spotkania. Dzięki temu „Czas Poetów” jest rodzajem święta poezji ponad podziałami wynikającymi z różnic językowych, kulturowych i osobistych doświadczeń.kontakt: Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, tel. (81) 532 42 08, wew. 19