Czas Poetów 2011'

Czas Poetów - Międzynarodowy Festiwal Poezji Lublin 11-12 czerwca 2011

Oto pierwsza edycja najmłodszego na tę chwilę festiwalu poetyckiego na świecie, lubelskiego „Czasu poetow”. W tym debiucie bierze udział ich piętnastu – siedmioro z Białorusi, Czech, Litwy, Słowacji, Rosji, Niemiec, Ukrainy, a więc z państw, z ktorymi Polska sąsiaduje, i ośmioro z Polski. Dla poetow to okazja do wzajemnego poznania siebie i polubienia Lublina, ktory ubiega się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. To także okazja do dialogu i konfrontacji językow, poetyk, pokoleń, a także do wymiany poglądow na rolę przekładu (drugi dzień przebiega pod hasłem „Sztuka przekładu”). Dla publiczności to wyjątkowa szansa posłuchania żywych głosow piętnastu indywidualności, piętnastu gwiazd wspołczesnej poezji, znanych nie tylko w swoich krajach i nie tylko w tej części Europy. Odbywające się pierwszego dnia „Wielkie czytanie wierszy” uświetnią wydarzenia muzyczne, taneczne i plastyczne. Choć nazwa festiwalu kojarzyć się może ze słynnym pytaniem Holderlina, to jednak w ciągu tych dwoch dni nie o czasie marnym chcemy myśleć, lecz o przyjaznym. Niech to naprawdę będzie czas poetow, a będzie nim wtedy, gdy będzie rownocześnie czasem miłośnikow poezji. Towarzysząca festiwalowi publikacja, zawierająca noty biobibliograficzne uczestnikow festiwalu, jest też mini antologią ich wierszy, ktora obok – oby miłych – wspomnień stanowić będzie trwały pofestiwalowy ślad.

PROGRAM:  CZAS POETÓW – WIELKIE CZYTANIE WIERSZY

11 czerwca 2011 r. (sobota), godz. 18.00, Radio Lublin, ul. Obrońcow Pokoju 2

Eugenijus Ališanka (LT), Igor Biełow (RUS), Andrej Chadanowicz (BY) Jacek Dehnel (PL), Mária Ferenčuhová (SK), Darek Foks (PL), Hałyna Kruk (UA), Ryszard Krynicki (PL), Agnieszka Kuciak (PL), Ewa Lipska (PL), Bronisław Maj (PL), Andrzej Niewiadomski (PL), Kateřina Rudčenková (CZ), Ron Winkler (D), Bohdan Zadura (PL)

wydarzenia towarzyszące:

Anna Szałapak (koncert), Konrad Mastyło – fortepian, Tomasz Góra – skrzypce, Łukasz Jemioła , Ewelina Drzał, Małgorzata Skałbania – „Rozmowy z Miejscem” (wystawa rysunkow)

CZAS POETÓW – SZTUKA PRZEKŁADU

12 czerwca 2011 r. (niedziela), godz. 15.00, Wojewodzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3

Eugenijus Ališanka (LT), Igor Biełow (RUS), Andrej Chadanowicz (BY), Hałyna Kruk (UA), Kateřina Rudčenková (CZ), Ron Winkler (D), Bohdan Zadura (PL)

scenariusz: Ad van Rijsewijk (NL), prowadzenie: Ewa Hadrian (PL), Bronisław Maj (PL)

Eugenijus Ališanka

(1960, Barnaule – Rosja) – litewski poeta, redaktor. Od 1962 roku mieszka w Wilnie. Redaktor naczelny pisma „Vilnius”, wydawanego rownież w językach angielskim („The Vilnius Review”) i rosyjskim. Wydał pięć zbiorow wierszy i dwa zbiory esejow. Przekłada poezję wspołczesną (m.in. Wisławę Szymborską, Zbigniewa Herberta i Marcina Świetlickiego). Jego wiersze przełożono na ponad 20 językow, a tomy poetyckie zostały wydane w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Niemczech, Szwecji, Słowenii, Bułgarii i Holandii. Brał udział w międzynarodowym programie pisarskim (International Writing Program) w Iowa (Stany Zjednoczone), a także m.in. w projekcie „Literary Express Europe 2000”. Uczestniczył w ponad 70 festiwalach i imprezach literackich w całej Europie.

Igor Biełow

(1975, Petersburg) – poeta rosyjski. Od 1988 roku mieszka w Kaliningradzie, gdzie ukończył uniwersytet. Jego wiersze były publikowane w czasopismach „Znamia”, „Nowyj mir”, „Oktiabr'”, „Kontinient”, „Wozduch”, „Dien' i nocz'”, „Siewier”, „SZO”i innych. Przekłady poezji polskiej, ukraińskiej i białoruskiej drukowano w czasopismach „Nowyj mir”, „Drużba narodow”, „Wozduch”, „Sibirskije ogni”, „Interpoezija”, „Nowaja Polsza”, „SZO”, „TextOnly” i innych. Laureat rosyjskiej nagrody literackiej „Ewrika!” (2006), Międzynarodowego Wołoszyńskiego Konkursu Literackiego (2007, 2008), stypendysta Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej (2003), Instytutu Szwedzkiego (2007) i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gaude Polonia (2009). Uczestnik imprez literackich w Rosji i za granicą. Jego wiersze tłumaczono na szwedzki, niemiecki, polski, estoński, ukraiński i białoruski. Członek Związku Pisarzy Rosyjskich i Rosyjskiego Oddziału PEN Clubu. Autor zbiorow wierszy В есь этот джаз ( Wies' etot dżaz , Kaliningrad 2004) i Mузыка не для толстых ( Muzyka nie dlia tołstych , Kaliningrad 2008).

Andrej Chadanowicz

(1973, Mińsk) – białoruski poeta, tłumacz, literaturoznawca i krytyk literacki. Romanista, w 1995 roku ukończył wydział filologiczny Białoruskiego Uniwersytetu w Mińsku. Wykłada historię literatury francuskiej na tej uczelni, literaturę powszechną w Białoruskim Liceum Humanistycznym im. J. Kołasa oraz translatologię w Kolegium Białoruskim. Jest prezesem białoruskiego PEN-Clubu. Jako poeta zadebiutował w 2003 roku i od tej pory niemal co roku wydaje kolejny tom wierszy. Jego wiersze tłumaczone były na angielski, czeski, hiszpański, litewski, niemiecki, słowacki, słoweński, rosyjski, ukraiński, włoski. Tłumaczy poetow angielskich (E. Dickinson, W. B. Yeats, W. H. Auden), polskich (K. I. Gałczyński, Cz. Miłosz, Z. Herbert, J. Twardowski), rosyjskich (J. Brodski, G. Ajgi, O. Siedokowa), ukraińskich (J. Andruchowycz, S. Żadan), francuskich (Ch. Baudelaire, G. Apollinaire). Ukazało się polskie tłumaczenie jego wierszy Święta Nowego Rocku (Wrocław 2006).

Jacek Dehnel

(1980, Gdańsk) – polski poeta, prozaik, tłumacz, malarz. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiow Humanistycznych. Wydał tomy wierszy: Żywoty rownoległe (Krakow 2004), Wyprawa na południe (Tychy 2005), Wiersze (Warszawa 2006), Brzytwa okamgnienia i inne wiersze (Wrocław 2007), Ekran kontrolny (Wrocław 2009). Publikował m. in. w magazynie literackim „Kursywa”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Lampie”, „Studium”, „Toposie”, „Tytule”, kwartalniku artystyczno- literackim „Undergrunt”. Felietonista portalu Wirtualna Polska i „Polityki”. Autor przekładow poezji (m. in. O. Mandelsztama, W. H. Audena, Ph. Larkina, G. Szirtesa, K. Verdinsa) i tekstow piosenek (m.in. pieśni do muzyki Astora Piazzolli). Zajmuje się rownież malarstwem i rysunkiem. Laureat wielu nagrod literackich, m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich (2005) i Paszportu „Polityki” (2006). Jego wiersze były tłumaczone m.in. na baskijski, francuski, gaelicki, łotewski, słowacki, słoweński. Mieszka w Warszawie.

Mária Ferenčuhová

(1975, Bratysława) – słowacka poetka, tłumaczka, krytyk i teoretyk filmu, studiowała film i media audiowizualne w Instytucie Sztuki Filmowej i Telewizyjnej na Uniwersytecie w Bratysławie, a także lingwistykę w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Paryżu. W 2003 roku napisała pracę doktorską na temat historii i teorii kina. Przetłumaczyła na język słowacki dzieła Paula Virilio, Amelie Nothomb, Jeana Echenoza Ravela, Philippe Brenot, Philippe Sollers, Alaina Robbe-Grillet i Samuela Becketta. Ponadto opublikowała dwa zbiory poetyckie: Skryte titulky (Bratysława 2003) i Princip neistoty (Bratysława 2008). Była uczestniczką XIV niemiecko- francuskiej wymiany literackiej Nord-Sud-Passage 2010 w Berlinie. Wykłada w Instytucie Sztuki Filmowej i Telewizyjnej w Bratysławie.

Darek Foks

(1966, Skierniewice) – poeta, prozaik i scenarzysta. Studiował m.in. na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, ukończył scenariopisarstwo na Wydziale Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Laureat m.in. nagrody głownej w konkursie poetyckim „bruLionu” i Nagrody TVP Kultura za książkę Co robi łączniczka , ktorą przygotował wspolnie ze Zbigniewem Liberą i ktorą nominowano także do Nagrody Literackiej Gdynia. Autor licznych książek prozatorskich i poetyckich, w ostatnich latach opublikował m.in.: Ustalenia z Maastricht (Wrocław 2006), Wielkanoc z tygrysem (Wołowiec 2008), Sto najlepszych polskich reklam i jedna niemiecka (Poznań 2009), Sigmund Freud Museum (Warszawa 2010 – nominowana do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS). W przygotowaniu – powieść Kebab Meister i zbior wierszy Foksbook . Pracuje w redakcji „Tworczości”. Mieszka w Skierniewicach.

Hałyna Kruk

(1974, Lwow) – ukraińska poetka, pisarka, tłumacz z języka polskiego, rosyjskiego i białoruskiego oraz literaturoznawca i nauczyciel akademicki specjalizujący się w barokowej literaturze ukraińskiej. Laureatka dwoch prestiżowych konkursow: „Hranosłow” (1993) i „Prywitannia żyttia” (1993). Autorka zbiorow poezji: Mandry w poszukach domu (1997), Slidy na pisku (1997) i Obłyczczia poza switłynoju (2005). Jej wiersze były publikowane w antologiach oraz czasopismach literackich, m.in. „Четвер”, internetowy „Potyah76”, „Literatura na Świecie”, były tłumaczone m.in. na język angielski, niemiecki, szwedzki, rosyjski i polski. Jest autorką wierszy i opowiadań dla dzieci, publikowanych w czasopismach i antologiach oraz książek Marko mandruje dowkoła switu i Ważko buty najmenszym , ktore zostały przełożone na 15 językow w ramach międzynarodowego projektu literatury dziecięcej „Step by Step”. Jest laureatką wielu konkursow literackich, m.in. wydawnictwa „Smołoskyp” (1996), promującego młode talenty i innych. W Polsce przebywała wcześniej na stypendium GAUDE POLONIA Ministra Kultury RP (2003). Stypendystka programu Homines Urbani w 2005 roku. Mieszka we Lwowie.

Ryszard Krynicki

(1943, Sankt Valentin – Austria) – polski poeta, tłumacz oraz wydawca. Należy do pokolenia poetow Nowej Fali debiutujących pod koniec lat sześćdziesiątych, dla ktorych doświadczeniem pokoleniowym były wydarzenia Marca 1968. Choć za debiut poetycki poety uznano arkusz poetycki Pęd pogoni, pęd ucieczki (Warszawa 1968) sam poeta raczej mowi o kolejnym tomie – Akt urodzenia (Poznań 1969) jako o właściwym debiucie. Był związany z poznańską grupą poetycką Proby, a także Orientacją Poetycką „Hybrydy”. Wspołredagował „Nurt” (od 1968 r.), „Orientacje” (od 1969 r.) i krakowskiego „Studenta” (1972-75). W 1975 roku był sygnatariuszem „Memoriału 59” – listu do Sejmu RP sprzeciwiającemu się wprowadzeniu do konstytucji kierowniczej roli PZPR i nierozerwalności sojuszu polsko-radzieckiego. Od 1976 do 1980 roku objęty został przez cenzurę zakazem publikacji. Otrzymał Nagrodę Fundacji im. Kościelskich, Genewa (1976), a w 1989 roku Nagrodę Fundacji im. A. Jurzykowskiego, Nowy Jork (1989) i Nagrodę im. Karla Dedeciusa przyznawaną przez Fundację Roberta Boscha w Darmstadt (1989). Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych był członkiem redakcji podziemnego pisma „Zapis”, a od czasie stanu wojennego do 1989 roku był członkiem redakcji „Obserwatora Wielkopolskiego”. Jest tłumaczem z języka niemieckiego. Tłumaczył m.in. poezję Bertolda Brechta, Nelly Sachs, Paula Celana, Reinera Kunzego, Hansa Magnusa Enzensberga, Georga Trakla i Friedricha Holderlina. W 1993 roku otrzymał stypendium DAA D (Berliner Kunstlerprogramm), a w 2000 roku Nagrodę Friedricha Gundolfa, przyznawaną przez Niemiecką Akademię Języka i Poezji w dowod uznania za krzewienie niemieckiej kultury za granicą. Jest wspołzałożycielem istniejącego od 1989 roku poznańskiego Wydawnictwa a5, ktore prowadzi razem z żoną Krystyną. W 1998 roku Krystyna i Ryszard Kryniccy wraz z wydawnictwem przeprowadzili się z Poznania do Krakowa.

Agnieszka Kuciak

(1970, Szczecin), polska poetka, tłumaczka literatury włoskiej, literaturoznawca. Wiersze i przekłady publikowała w „Zeszytach Literackich”, „Czasie Kultury”, Kwartalniku Literackim „Kresy”, „Studium” i „Arkuszu”. Autorka tomikow wierszy: Retardacje (Krakow 2001), Dalekie kraje. Antologia poetow nieistniejących (Krakow 2005), a także m.in. wierszy i opowiadań dla dzieci Przygody kota Murmurando (Warszawa 2006) i zbioru opowiadań Animula Blandula (Poznań 2007). Jej wiersze były tłumaczone na język angielski, rosyjski, niemiecki, słowacki, słoweński, flamandzki i francuski. Przełożyła m.in. Boską komedię Dantego i Historię piękna Umberta Eco. Laureatka FENIKSA - Nagrody Stowarzyszenia Wydawcow Katolickich – za przekład Piekła i Czyśćca Dantego, nagrody Polskiego Stowarzyszenia Wydawcow Książek za Retardację i nagrody Prezesa Rady Ministrow za pracę doktorską Dante romantykow . Pracuje w Zakładzie Literatury Romantyzmu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Mieszka w Poznaniu.

Ewa Lipska

(1945, Krakow) – polska poetka. Studiowała malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Była redaktorem Wydawnictwa Literackiego (1970-1980), wspołredaktorem miesięcznika literackiego „Pismo” (1981-1983), pracowała w zespole redakcyjnym „Arki” i „Dekady Literackiej” (1990-1992). W 1991 roku wyjechała do Wiednia, gdzie pełniła kolejno funkcję drugiego sekretarza, pierwszego sekretarza (od 1992), radcy (od 1995) Ambasady RP w Austrii. Jednocześnie objęła w 1991 roku stanowisko wicedyrektora, a w 1995 roku dyrektora Instytutu Polskiego w Wiedniu. Autorka kilkudziesięciu tomikow wierszy, w ostatnich latach opublikowała m.in.: Sklepy zoologiczne (Krakow 2001), Uwaga stopień. Wiersze wybrane (Krakow 2002), Sekwens (Warszawa 2003), Ja (Krakow 2003), Gdzie Indziej (Krakow 2005), Drzazga (Krakow 2006), Miasteczko Świat (Krakow 2007), Pomarańcza Newtona (Krakow 2007), Sefer (Krakow 2009), Pogłos (Krakow 2010). Brała udział w licznych festiwalach poetyckich, seminariach i spotkaniach autorskich m.in. w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Danii, Szwecji, Kanadzie, USA. Ukazało się blisko 40 obcojęzycznych wyborow jej wierszy, m.in. w języku niemieckim, angielskim, francuskim, duńskim, holenderskim, czeskim, słowackim, węgierskim, bułgarskim, albańskim, serbskim, szwedzkim, hebrajskim, katalońskim, hiszpańskim. Jest laureatką wielu prestiżowych nagrod literackich, m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich, Genewa (1973), POLCUL Foundation, Australia (1990), PEN-Clubu (1992), Fundacji A. Jurzykowskiego, Nowy Jork (1993). Należy do polskiego i austriackiego PEN-Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Mieszka w Krakowie.

Andrzej Niewiadomski

(1965, Lidzbark Warmiński) - poeta, historyk literatury, redaktor. Debiutował w roku 1988. Autor sześciu książek poetyckich: Panopticum i inne wiersze (Lublin 1992), Niebylec. Wiersze i listy (Warszawa 1994), Prewentorium. 21 wierszy i poł (Lublin 1997), Kruszywo (Legnica 2001), Locja. 73 wiersze (Krakow 2005), Tremo (Lublin 2010). Wspołzałożyciel i redaktor Kwartalnika Literackiego „Kresy” w latach 1989 - 2010. Autor licznych publikacji poetyckich, krytycznych i naukowych. Publikował m. in. w „Kresach”, „Tworczości”, „Odrze”, „Znaku”, „Toposie”, „FA-arcie”, „Pamiętniku Literackim”, Tekstach Drugich”. Jego wiersze tłumaczone były na języki: angielski, niemiecki, rosyjski, słowacki, słoweński, bułgarski i umieszczane w antologiach nowej poezji polskiej na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Doktor nauk humanistycznych, pracuje w Zakładzie Literatury Wspołczesnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Mieszka w Lublinie.

Bronisław Maj

(1953, Łodź) – polski poeta, literaturoznawca. Od 1972 roku mieszka w Krakowie, gdzie ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim (1977); na tymże Uniwersytecie od 1979 roku wykłada literaturę wspołczesną. Debiutował jako poeta w miesięczniku „Poezja” w 1970 roku. Wydał dziesięć książek poetyckich, od Wierszy (Warszawa 1980) po wybor Gołębia, Krupnicza, Bracka (Krakow 2007). Jego utwory tłumaczone były na angielski, francuski, hiszpański, włoski, niemiecki, niderlandzki, flamandzki, szwedzki, rosyjski, czeski, słowacki, bułgarski, węgierski, litewski, słoweński, serbsko-chorwacki, białoruski, wietnamski, albański – i publikowane w wielu krajach. Laureat prestiżowych nagrod literackich, m.in.: Nagrody Fundacji im. Kościelskich, Genewa (1984), Nagrody PEN-Clubu za tworczość poetycką (1995). Oprocz poezji zajmuje się historią literatury i krytyką (monografia poezji T. Gajcego Biały chłopiec. O poezji Tadeusza Gajcego (Krakow 1992); pisze dla teatru (m.in. w 2003 roku Teatr Narodowy wystawił Żaby Arystofanesa w jego parafrazie), radia, telewizji i filmu (m.in. scenariusz filmu „Angelus” 2001); pisał felietony dla „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej” (ich wybor Kronika wydarzeń artystycznych, kulturalnych, towarzyskich i innych z przedmową Wisławy Szymborskiej ukazał się w 1997 roku) oraz „Charakterow” i „Miesięcznika Kapitałowego”. Autor tekstow piosenek z muzyką m. in.: Z. Koniecznego, A. Zaryckiego, S. Radwana, J. K. Pawluśkiewicza, G. Turnaua, E. Korneckiej. W stanie wojennym i w latach osiemdziesiątych, objęty zakazem druku, działał w podziemiu wydawniczym, m.in. w redakcji „Arki” (dwukrotnie nagrodzony Nagrodą Kulturalną podziemnej Solidarności 1983 i 1984). Założyciel i naczelny redaktor niezależnego „żywego” pisma literackiego „NaGłos” 1983; potem jego drukowanej postaci 1990- 1997. Wspołzałożyciel Teatru KTO(1977), w ktorym działał jako autor i aktor. Sporadycznie aktor teatralny (m.in. Fragment dramatyczny II S. Becketta w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie,2006) i filmowy („Kraj świata”, 1993). Mieszka w Krakowie.

Kateřina Rudčenková

(1976, Praga) – czeska poetka. Od 1998 roku publikuje prozę i poezję w czeskich gazetach i czasopismach. Zajmuje się rownież fotografią. Jest autorką m.in. tomikow poezji: Ludwig (1999), Neni nutne, abyste mě navštěvoval (2002), Popel a slast (2004), tomu opowiadań Noci, noci (2004), sztuki teatralnej Niekur (2006). Jej dwujęzyczny tomik poezji Nicht notig mich zu besuchen (2002) został wyrożniony nagrodą Hubert Burdy Award dla młodych poetow Europy Wschodniej. Mieszka w Pradze.

Ron Winkler

(1973, Jena) – niemiecki poeta i tłumacz. Opublikował m.in. tomiki wierszy: Morphosen. Texte (Koln 2002), vereinzelt Passanten. Gedichte (Berlin 2004), Fragmentierte Gewasser. Gedichte (Berlin 2007), Frenetische Stille. Gedichte (Berlin 2010) oraz tomik krotkiej prozy Torp. Kurznovellen (Berlin 2010). Opracował antologie: Schwerkraft. Junge amerikanische Lyrik (Salzburg 2007), Hermetisch offen (Berlin 2008), Neubuch. Neue junge Lyrik (Munchen 2008) oraz Die Schonheit ein deutliches Rauschen . Ostseegedichte (Leipzig 2010). Laureat nagrod literackich, m.in. Leonce-und- Lena-Preis (2005), Mondseer Lyrikpreis (2006). Tłumacz z języka angielskiego, opublikował kilkanaście tomikow z przekładami. Jego wiersze ukazały się w czasopismach i antologiach w dwudziestu krajach. Mieszka w Berlinie.

Bohdan Zadura

(1945, Puławy) – polski poeta, prozaik, tłumacz i krytyk literacki. Po studiach filozoficznych na Uniwersytecie Warszawskim pracował w muzeum w Kazimierzu Dolnym i był kierownikiem literackim Lubelskiego Teatru Wizji i Ruchu. Od 1979 roku członek redakcji kwartalnika „Akcent”, od 2004 roku redaktor naczelny „Tworczości”, wieloletni wspołpracownik „Literatury na Świecie”. Debiutował jako poeta w dwutygodniku „Kamena” w 1962 roku. Autor niemal dwudziestu zbiorow wierszy, m.in.: W krajobrazie z amfor (Warszawa 1968), Pożegnanie Ostendy (Warszawa 1974), Małe muzea (Warszawa 1977), Prześwietlone zdjęcia (Lublin 1990), Cisza (Poznań 1994), Ptasia grypa i inne wiersze dla kobiet mężczyzn (Legnica 2000), Wszystko (Wrocław 2008), Nocne życie (Wrocław 2010). W latach 2005-2007 ukazało się siedmiotomowe wydanie jego utworow zebranych. Laureat licznych nagrod literackich, m.in. Nagrody im. Stanisława Piętaka (1994), Nagrody im. Jozefa Czechowicza (2010), Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS (2011) w kategorii Książka Roku za tom Nocne życie . Tłumacz literatury z języka angielskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i węgierskiego. Mieszka w Puławach i Warszawie.

 

 

 

 

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin, Województwa Lubelskiego oraz Czeskiego Centrum w Warszawie.

Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit.

 

Anna Szałapak

Urodziła się w Krakowie, w ostatni słoneczny dzień lata. Etnolog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, miłośniczka i znawczyni tradycji krakowskich, przez wiele lat opiekunka dorocznego obchodu Lajkonika i konkursow szopek krakowskich. Autorka m.in. publikacji Szopki krakowskie (Olszanica 2002), Legendy i tajemnice Krakowa. Od krola Kraka do Piotra Skrzyneckiego (Krakow 2005). Pieśniarka. Przez 18 lat związana z kabaretem Piwnica pod Baranami Piotra Skrzyneckiego. Agnieszka Osiecka określiła ją mianem Białego Anioła Piwnicy pod Baranami . Wspołpracuje z najwybitniejszymi artystami, poetami, kompozytorami i muzykami, m.in.: Ewą Lipską, Zygmuntem Koniecznym, Zbigniewem Preisnerem, Janem Kantym Pawluśkiewiczem, Andrzejem Zaryckim, Andrzejem Sikorowskim i Grzegorzem Turnauem. Prowadzi bogatą działalność koncertową w kraju i za granicą. Od lat dużym powodzeniem cieszą się przygotowane przez artystkę programy, wydane na płytach: „Anna Szałapak z Piwnicy pod Baranami ” (1991), „Koncert w Trojce” (1999), „Żywa woda” (2000), „Serca na rowerach” ( 2004) oraz wykonywany, także w języku angielskim, program pt. „Koncert kolęd z szopką krakowską w tle”. Laureatka licznych nagrod, m.in.: Konkursu I Programu TVP za piosenkę Zaklinanie, czarowanie (1993); Nagrody III Programu Polskiego Radia „Mateusz 97”, przyznanej „za osiągnięcia artystyczne, oryginalną interpretację piosenek literackich, niepowtarzalny styl i niezapomniany koncert w Trojce”; „Złotego Lauru” za mistrzostwo w sztuce piosenki literackiej, przyznanego przez Fundację Kultury Polskiej (2008). Mieszkanka Krakowa, miłośniczka kotow, kolekcjonerka aniołow. Do swoich pasji i upodobań zalicza rownież fotografikę, narty i kapelusze.

Ewelina Drzał

Tancerka, choreografka, studentka medycyny. Uczestniczyła w zajęciach wielu zespołow, gdzie zapoznawała się z formami tańca klasycznego, nowoczesnego oraz ludowego. Fascynuje się techniką tańca wspołczesnego i teatrem tańca. Naukę tańca rozpoczęła w Studiu Baletowym w Rzeszowie pod okiem Laili Arifuliny. Ewelina przez sześć lat wspołpracowała z rzeszowskim zespołem Impet, gdzie doskonaliła swoje umiejętności. Od 2005 roku tańczy w Grupie Tańca Wspołczesnego Politechniki Lubelskiej pod kierownictwem Anny Żak. Ukończyła Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny z dziedziny tańca wspołczesnego. Uczestniczyła w licznych warsztatach i festiwalach. Duet z Katarzyną Żminkowską „Cień Anioła” został nagrodzony II miejscem w I Ogolnopolskim Konkursie Małych Form Tańca Wspołczesnego „Anioł” 2006 w Krakowie.

Łukasz Jemioła

Absolwent politologii i dziennikarstwa (UMCS), student Wydziału Artystycznego UMCS. Wokalista, gitarzysta – gra na gitarze akustycznej, kompozytor. Urodził się w Limanowej. Wychowanek Jana Kondraka. Laureat m.in. XVI Ogolnopolskiego Turnieju Śpiewających Poezję „Łaźnia 2009”, XV Poetycko-Muzycznej Bitwy pod Gorlicami w Gorlicach (2009) i Wiosennej Giełdy Piosenki w Siedlcach (2007). Zdobywca I nagrody i nagrodę dziennikarzy 45. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie (2009). Mieszka w Lublinie.

Małgorzata Skałbania

(1965, Tychy) – malarka, poetka. Jej pasją jest malarstwo ekspresyjne. Studia rozpoczęła w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, następnie w latach 1989-1993 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom w pracowni prof. J. Nowosielskiego (1993), 1992-1993 – staż na Akademii Sztuk Pięknych w Kampen (Holandia). Po dyplomie mieszkała w Paryżu. Obecnie mieszka i tworzy w Lublinie. Swoje prace wystawiała m.in. w Krakowie i w Emma Gallery w holenderskim Zwolle. Należy do Związku Polskich Artystow Plastykow Oddział w Lublinie.

Organizatorzy

Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza

Wojewodzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Tworczych „Rozdroża”

Warsztaty Kultury – Centrum Kultury w Lublinie

Koordynator projektu: Henryk Kowalczyk

Koordynator międzynarodowy: Ad van Rijsewijk

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym

Wojewodztwa Lubelskiego oraz Miasta Lublin

 

 

kontakt: Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, tel. (81) 532 42 08, wew. 19