Czas Poetów 2015'

29-31 pażdziernika, Lublin

Poezja – niezależnie od kraju zamieszkania twórców i ich osobistych doświadczeń – rodzi się w ciszy, która towarzyszy także indywidualnej lekturze wierszy. Są to zazwyczaj rzadkie i cenne chwile skupienia. V Międzynarodowy Festiwal Literacki „Czas Poetów” zapewnił wyjątkowe chwile intymnego dialogu autorów z publicznością. Publiczne czytanie wierszy, którego doświadczyliśmy podczas „Czasu Poetów”, to przygoda zarówno dla słuchaczy jak i dla autorów. Głośna lektura była zaproszeniem do podróży w świat wrażliwości i wyobraźni. Dzięki temu powstała przestrzeń wspólnotowego przeżywania emocji i skupienia. Organizatorzy festiwalu zaproponowali spotkanie poetów pochodzących z Izraela, Bułgarii, Ukrainy, Niemiec, Syrii i Polski. Losy niektórych spośród nich związane są z różnymi kulturami i językami, co skutkuje szczególną ostrością widzenia świata. Różnorodność językowa i kulturowa, wyjątkowość indywidualnego doświadczenia była zaproszeniem do wyjątkowego spotkania.

Anna Kistelska

 
Zamysłem tegorocznego Festiwalu „Czas poetów” było zorganizowanie w Lublinie międzynarodowego spotkania i prezentacja poezji uznanych poetów z Ukrainy, Niemiec, Białorusi, Bułgarii, Izraela i Polski, połączone z aranżacjami wizualnymi, prezentacjami multimedialnymi, artystycznymi, występami towarzyszącymi, wystawami plastycznymi i aranżacją dźwiękową.

Czas poetów” zaprezentował sylwetki i dorobek twórczy artystów reprezentujących różne pokolenia literackie, kultury, idee, formy twórcze i postawy literackie. Wartości filozoficzne, poznawcze i estetyczne zawarte w twórczości uczestniczących poetów stały się punktem wyjścia do refleksji nad współczesnym światem, kulturą i literaturą. Projekt promował tolerancję i dialog międzykulturowy. Spotkanie z twórcami  służyło zbliżeniu pomiędzy narodami, mającymi różną historię i kulturę.5 Międzynarodowy Festiwal Literacki – Czas Poetów
P
rogram


29.10.2015 (czwartek)
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin

 • Publiczne Czytanie Wierszy oraz Spotkanie z Waldemarem Michalskim  w godz. 12.00 – 14.30.

  Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Literackiego i Konkursu Literackiego „Kajet” organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Centrum Kultury w Lublinie, czytają publicznie swoje wiersze.

30.10.2015 (piątek)
Muzeum Lubelskie
ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin

 • Wielkie Czytanie Wierszy od godz. 17.00
  Galina Ganova (Bułgaria), Dariusz Sośnicki (Polska), Braha Rosenfeld (Izrael), Svitlana Lisowska (Ukraina), Bohdan Zadura (Polska), Adel Karasholi (Syria/Niemcy), Małgorzata Skałbania (Polska),  Demian Fanszel (Ukraina/Niemcy), Konrad Wojtyła (Polska), Maciej Melecki (Polska).

  Wydarzeniu towarzyszyć będzie koncert w wykonaniu Uczniów klasy skrzypiec Iwony Siedlaczek ze Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego, przy fortepianie Grzegorz Siedlaczek.
Program koncertu: 
1. Fritz Kreisler (1875-1962) – Preludium i Allegro w stylu Pugnaniego
wyk. Jakub MAĆKOWIAK kl. V
2. Max Bruch (1838-1920) – Koncert g-moll nr 1 op. 26 cz. I
wyk. Szymon Schab kl. V
3. Jewisch Music of Celebration ze zbiorów Alexandra Veismana  (opr. Edward Huws Jones 2001) :
- Bulgar from Odessa (Odessa Bulgar)
- In-laws`Dance (Mekhutonim tants)
- Jewish Wedding Song (Khosn kale mazl tov)
wyk. Julia Kuzyk kl. I, Weronika Fedor kl. II 
4.  Melodie żydowskie w opr. na kwartet smyczkowy
Ani maamin – tradycyjna modlitwa żydowska
Abravham Burdon (1943) Under the Starry Sky – melodia z wileńskiego getta

Uczniowie klasy skrzypiec Iwony Siedlaczek ze Szkoły Muzycznej I I II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie, Grzegorz Siedlaczek - fortepian

31.10.2015 (sobota)
Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza
ul. Złota 3, 20-112 Lublin

 • Spotkanie poetów z publicznością, godz. 12.00 do 14.00

  Galina Ganova (Bułgaria), Dariusz Sośnicki (Polska), Braha Rosenfeld (Izrael), Svitlana Lisowska (Ukraina), Bohdan Zadura (Polska), Adel Karasholi (Syria/Niemcy), Małgorzata Skałbania (Polska),  Demian Fanszel (Ukraina/Niemcy), Konrad Wojtyła (Polska),
  Maciej Melecki (Polska).


Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin.


Do pobrania:
PROGRAM FESTIWALU


Biuro Festiwalu
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
ul. Dolna Panny Marii 3
20-010 Lublin (pok. 23)

tel: 81 532 42 08 wew. 19
kom. 664 840 622
fundacja.schulza@gmail.com
www.schulz.org.pl

O Festiwalu

Międzynarodowy Festiwal Literacki „Czas poetów” ma na celu spotkanie w jednym czasie i miejscu uznanych poetów, którzy w obecności widzów i słuchaczy zaprezentują swoją twórczość we własnym czytaniu poezji.

Poeci i towarzyszący twórcy, którzy reprezentują różne pokolenia literackie, kultury, idee, formy twórcze, postawy literackie, służą nie tylko promocji twórczości literackiej. Wartości filozoficzne, poznawcze i estetyczne zawarte w twórczości uczestniczących w festiwalu poetów, staną się punktem wyjścia do refleksji nad współczesną kulturą i rolą literatury w naszym świecie.

Na Festiwalu występują także laureaci Wojewódzkiego Konkursu Literackiego, który jest adresowany do wszystkich piszących amatorsko mieszkańców województwa lubelskiego. Podzielony jest na trzy kategorie wiekowe: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Średnia i Dorośli.

W każdej kategorii wiekowej uczestnicy nadsyłają po dwa wiersze lub opowiadanie do trzech stron maszynopisu dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach. W konkursie co roku bierze udział kilkuset uczestników, od początkowych klas szkoły podstawowej aż po osoby w wieku dojrzałym. Udział laureatów tego konkursu w wydarzeniu kulturalnym tej miary, co „Czas Poetów”, stanowi nobilitację dla uzdolnionych amatorów, a dla większości z nich być może jedyną okazją do bezpośredniego zetknięcia nie tylko z poezją poszczególnych autorów, ale również z jej twórcami.

Formuła „Czasu Poetów” polegająca na publicznej prezentacji własnych tekstów daje wyjątkową okazję do wkroczenia w świat wyobraźni i wrażliwości ludzi pióra, którzy na co dzień nieczęsto umożliwiają czytelnikom tak bliski kontakt. Głośne czytanie własnej poezji zobowiązuje autorów, przyzwyczajonych na co dzień do naturalnej intymności procesu twórczego, do otwarcia się na licznie zgromadzoną publiczność, współtworzenia spotkania. Dzięki temu „Czas Poetów” jest rodzajem święta poezji ponad podziałami wynikającymi z różnic językowych, kulturowych i osobistych doświadczeń.kontakt: Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, tel. (81) 532 42 08, wew. 19