Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza
oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie zapraszają na:

9 Międzynarodowy Festiwal Literacki -
Czas Poetów

Lublin, 25-27 października 2019 r.
Program:

Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

Zakończył się

15 Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niewielkich


PROTOKÓŁ  RADY  KONSULTANTÓW 

JUBILEUSZOWEGO  XV OGÓLNOPOLSKIEGO

FESTIWALU  TEATRÓW  NIEWIELKICH 

W DNIACH  6 – 8  LIPCA  2019  ROKU 

WOJEWÓDZKI  OŚRODEK  KULTURY  W  LUBLINIE

Rada  Konsultantów:

1.  Urszula  Brytan – Golejewska

2.  Mieczysław Wojtas

3.  Jan Zdziarski

       XV  Jubileuszowa  edycja Festiwalu udowadnia, iż nadal istnieje potrzeba spotkań z teatrem małej formy i potrzeba weryfikowania dokonań artystycznych jego twórców. W roku bieżącym wzięło udział 12 wykonawców, którzy zaprezentowali 8 spektakli konkursowych ( monodramy i małe formy teatralne ).

Tegoroczny Festiwal charakteryzował się dużą rozpiętością wiekową występujących; od bardzo młodych, debiutujących w tej formie teatru do bardziej dojrzałych i doświadczonych wykonawców, co świadczy o sile i roli teatru jaką może pełnić w integrowaniu pokoleń.

W prezentowanych spektaklach dominowała tematyka współczesna, bliska zainteresowaniom twórców i oczekiwaniom widza, dotykająca problemów zmieniającej się rzeczywistości ale także wnikająca głęboko w pokłady ludzkich przeżyć, ukazując dramat osamotnienia w zgiełku nieczułego świata, często wypełniona marzeniami i tęsknotą do lepszego życia oraz wolą naprawy świata.

Festiwalowe wydarzenia zgromadziły nie tylko koneserów sztuki jednego aktora ale także liczną widownię, dostarczając wielu emocjonalnych doznań i wzruszeń. 

Rada Konsultantów po obejrzeniu i analizie wszystkich spektakli konkursowych postanowiła przyznać nagrody pieniężne ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz wyróżnienia. 

NAGRODY

I Nagrodę  w wys. 1500 zł  przyznano:

Martynie Strychalskiej   z Poznania

za siłę, szczerość i prawdę przekazu w opisywaniu dramatycznych losów bohaterki spektaklu  „ONNA”  oraz znakomitą realizację sceniczną w reż. Daniela Stachuły.

Rada Konsultantów nie przyznała  II Nagrody, natomiast postanowiła przyznać dwie równorzędne  III Nagrody. 

III Nagrodę  w wys. 1000 zł  przyznano:

Alicji  Czarnuszce  ze Szczecina

za ujmujące przeprowadzenie widza przez świat emocji i historię życia bohaterki spektaklu  „Mańka”  w  reż. Krystyny Maksymowicz. 

III Nagrodę  w wys. 1000 zł  przyznano:

Leszkowi Nurzyńskiemu i Michałowi Orchowskiemu z Warszawy

za wiarygodność ekspresyjnej opowieści o kompleksach i marzeniach artysty

w autorskim spektaklu  „Sztuka latania”  w reżyserii Ryszarda Polaszka. 

WYRÓŻNIENIA 

Wyróżnienie  w wys. 500 zł  przyznano:

Wojciechowi Kowalskiemu  z Częstochowy

za dar scenicznej narracji w malowaniu groteskowo – absurdalnych obrazów Związku Radzieckiego tekstami Michaiła Zoszczenki w spektaklu „HOMOSOVIETICUS”  wyreżyserowanym samodzielnie. 

Wyróżnienie Honorowe   przyznano dla:

Karoliny Warzechy   ze Świdnicy

za obiecującą próbę teatralną zmierzenia się z tekstami Henryka Bardijewskiego

w spektaklu „Lalki, moje ciche siostry”  wyreżyserowanym samodzielnie. 

Rada Konsultantów dziękuje wszystkim wykonawcom, twórcom i autorom prezentowanych spektakli za wysiłek twórczy i udział w XV Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Niewielkich. Szczególne podziękowanie kieruje do Henryka Kowalczyka, komisarza Festiwalu i jego pomysłodawcy za 15 – letni okres oddania, pasji i wytrwałości w kształtowaniu nowej kultury teatralnej na terenie Lublina.

Dziękuje również dyrektorowi WOK Arturowi Sępochowi za życzliwe wspieranie Festiwalu i osobiste zaangażowanie  w jego organizację oraz pracownikom WOK za wszelką pomoc, pracę organizacyjną i stworzenie przyjaznej atmosfery podczas trwania wydarzenia. W szczególności dziękujemy Hannie Kistelskiej,  Aleksandrze Chojnackiej oraz niezwykle zaangażowanemu Patrykowi Pawelcowi oraz jego podopiecznym: Patrykowi Chudzikowi i Kamilowi Bilskiemu. Dziękujemy również ekipie technicznej odpowiedzialnej za akustykę i oświetlenie obu scen, którzy sprzyjali i pomagali wystepującym aktorom.

     Rada Konsultantów zauważa, że Lublin staje się ważnym ośrodkiem spotkań ze szczególnie wymagającą formą sceniczną jaką jest teatr jednego aktora, mając nadzieję na kontynuację i dalszy rozwój tej cennej imprezy.
 • Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin

BIURO FESTIWALU:
Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
Komisarz Festiwalu – Henryk Kowalczyk
tel. 081 532 42 08, wew. 19
e-mail: fundacja.schulza@gmail.com
8 Międzynarodowy Festiwal Literacki -
Czas Poetów

Lublin, 12-14 października 2018 r.

Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin.


Zakończył się 14 Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niewielkich 

7, 8, 9 lipca 2018 r. - Lublin 


Paweł Ziegler
  z Katowic otrzymał  PIERWSZĄ NAGRODĘ za  satyryczny, wyostrzony  obraz aktualnej rzeczywistości i wyraziste aktorstwo w spektaklu „Dobra zwrotka” w reżyserii Jarosława Filipskiego.

Magdalena Mikler  z Bielska -Białej otrzymała DRUGĄ NAGRODĘ za ciekawe użycie  teatru przedmiotu w konstrukcji dramatycznej spektaklu „Sercątko” w reżyserii Anny Maśki.

Natalia Cholewa  z Opola otrzymała TRZECIĄ NAGRODĘ za uzasadniony minimalizm użytych środków teatralnej ekspresji w spektaklu „Zołza” w reżyserii Dariusza Kowcuna.


Michał Orchowski 
z Warszawy otrzymał TRZECIĄ NAGRODĘ za brawurową opowieść o jednym dniu z życia studenta zderzającego się z  nieprzyjaznym światem ludzi widzących w spektaklu „Selfie” w reżyserii Ryszarda Polaszka i Michała Orchowskiego.


Angelika Sokólska
  z Wałbrzycha orzymała TRZECIĄ NAGRODĘ za wykreowanie barwnej postaci kobiecej uwiarygodnionej proporcjonalnym rozłożeniem emocji i refleksji w spektaklu „Ja Mania” w reżyserii własnej.

Jerzy Kałduś z Lublina otrzymał  NAGRODĘ SPECJALNĄ za ważny dla pamięci narodowej spektakl „Eine kleine nachtmusik” w reżyserii własnej.

Vira Hradyuk  ze Lwowa otrzymała WYRÓŻNIENIE za spektakl  „Żółta twarz” w reżyserii Witolda KopciaSebastian Jóźwik
  z Łęcznej otrzymał wyróżnienie za udany debiut sceniczny najmłodszych uczestników Festiwalu za  spektakl „Prezent” w reżyserii własnejKacper Siwiak
 z Łukowa otrzymał wyróżnienie za udany debiut sceniczny najmłodszych uczestników Festiwalu za  spektakl „Lekcja Muzyki” w reżyserii Sławomira Żyłki


Joanna Podlodowska z Łęcznej w spektaklu "Wierszyna" na podstawie tekstu A. Łabieniec w reż. W. Kopeć
Tomasz Rząd
z Kamienia w spektaklu "Tożsamość" na podstawie tekstówT. Rząd, reż. T. Rząd.Weronika Widomska z Kraśnika w spektaklu "Prypomnij sobie" na podstawie tekstu E. Hirvonen, reż. M. Nitkiewicz.

PROTOKÓŁ  Z  POSIEDZENIA  RADY  KONSULTANTÓW
14  OGÓLNOPOLSKIEGO  FESTIWALU  TEATRÓW  NIEWIELKICH 
W  DNIACH  7 – 9 LIPCA 2018 ROKU

WOJEWÓDZKI  OŚRODEK  KULTURY  W  LUBLINIE
         
Rada  konsultantów:

1. Urszula  Brytan – Golejewska
2. Jan Zdziarski
3. Mieczysław Wojtas

     W XIV Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Niewielkich wzięło udział 15 wykonawców z różnych regionów Lubelszczyzny i Polski, którzy zaprezentowali 15 spektakli konkursowych ( monodramy i małe formy
teatralne ).
XIV Festiwal wskazał wyraźną ścieżkę poszukiwań i zainteresowań uczestników, nakierowaną na potrzebę ukazywania ludzkich dramatów przeżywanych najczęściej  samotnie, a niezauważanych w zgiełku pędzącego świata. Dobór ciekawego  materiału literackiego, przeważnie przekładał się na przemyślane interpretacje aktorskie i sceniczną wrażliwość, a poszukiwania nowych znaków porozumiewania się z widzem sprawiły, iż festiwalowe wydarzenia przyciągały uwagę i dostarczyły wszystkim wielu wzruszeń.

Rada Konsultantów po obejrzeniu i analizie wszystkich konkursowych spektakli postanowiła przyznać nagrody pieniężne ufundowane przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie dr Artura Sępocha oraz wyróżnienia honorowe.

NAGRODY

Pierwszą Nagrodę w wys. 1300 zł  przyznano:
Pawłowi Zieglerowi  z Katowic
za  satyryczny, wyostrzony  obraz aktualnej rzeczywistości i wyraziste aktorstwo w spektaklu „Dobra zwrotka” w reżyserii Jarosława Filipskiego.

Drugą Nagrodę w wys. 900 zł  przyznano:
Magdalenie Mikler  z Bielska -Białej
za ciekawe użycie  teatru przedmiotu w konstrukcji dramatycznej spektaklu „Sercątko” w reżyserii Anny Maśki.

Trzecią Nagrodę w wys. 700 zł przyznano ex aequo:

Natalii Cholewie  z Opola
za uzasadniony minimalizm użytych środków teatralnej ekspresji w spektaklu „Zołza” w reżyserii Dariusza Kowcuna.

Michałowi Orchowskiemu  z Warszawy
za brawurową opowieść o jednym dniu z życia studenta zderzającego się
z  nieprzyjaznym światem ludzi widzących w spektaklu „Selfie” w reżyserii
Ryszarda Polaszka i Michała Orchowskiego.

Angelice Sokólskiej  z Wałbrzycha
za wykreowanie barwnej postaci kobiecej uwiarygodnionej proporcjonalnym rozłożeniem emocji i refleksji w spektaklu „Ja Mania” w reżyserii własnej.

Nagrodę Specjalną  w wys. 700 zł przyznano:
Jerzemu Kałdusiowi  z Lublina
za ważny dla pamięci narodowej spektakl „Eine kleine nachtmusik” w reżyserii własnej.

WYRÓŻNIENIA

Wyróżnienie  dla Viry Hradyuk  ze Lwowa
za spektakl  „Żółta twarz” w reżyserii Witolda Kopcia

Wyróżnienia za udany debiut sceniczny najmłodszych uczestników Festiwalu dla:
1. Sebastiana Jóźwika   z Łęcznej – spektakl „Prezent” w reżyserii własnej
2. Kacpra Siwiaka   z Łukowa – spektakl „Lekcja Muzyki” w reżyserii Sławomira Żyłki
3. Marcela Ulewicza  z Łęcznej – spektakl ‘Kobieta pryncypialna” w reżyserii M. Zielińskiej

    Rada Konsultantów serdecznie dziękuje wszystkim wykonawcom, twórcom i autorom prezentowanych spektakli za udział w XIV Ogólnopolski Festiwalu Teatrów Niewielkich. Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że spotkania  z teatrem jednego aktora przynoszą wiele satysfakcji nie tylko licznie zgromadzonej publiczności ale także ich uczestnikom i organizatorom.
Rada Konsultantów zauważa również pojawienie się nowych osobowości teatralnych i obiecujące zainteresowanie tą formą sceniczną coraz młodszego pokolenia wykonawców.
Szczególnie dziękuje twórcy i głównemu inicjatorowi tej szlachetnej idei –
Henrykowi Kowalczykowi za dbałość o wysoki poziom artystyczny i sprawność organizacyjną festiwalu.
Dziękuje również dr Arturowi Sępochowi dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Kultury za wsparcie finansowe i osobiste zaangażowanie oraz pracownikom tej placówki za pomoc organizacyjna oraz stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery święta Teatru Niewielkiego.


Program
7 Międzynarodowy Festiwal Literacki -
Czas Poetów

Lublin, 27-29 października 2017 r.


Anna Malihon
Bohdan Zadura
Dejan Aleksić
Ewa Mazur
Jacek Napiórkowski
Jacek Napiórkowski
KONCERT KAMERALNY w wykonaniu Uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie / przygotowanie Iwona Siedlaczek
KONCERT KAMERALNY w wykonaniu Uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie / przygotowanie Iwona Siedlaczek
KONCERT KAMERALNY w wykonaniu Uczniów Szkoły MuzycznejI i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie / przygotowanie Iwona Siedlaczek
Lothar Quinkenstein


Lothar Quinkenstein
Marcin Sendecki
Miłosz Waligórski
Miłosz Waligórski
Piotr Machul
Siergiej Slepuchin
Tomasz Majeran
Wojciech Dunin-Kozicki

Wszystkie fofografie wykonał Mikołaj Kowalczyk.

Program:
Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin.
Zakończył się XIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niewielkich w Lublinie


Marta Pohrebny z Zielonej Góry otrzymała 
GRAND PRIX FESTIWALU
za spektakl Rozmaryn 
w reż. Małgorzaty Paszkier – Wojcieszonek


Edward Kotłowski
ze Stalowej Woli otrzymał nagrodę "za uwiedzenie widza szlachetnym brzmieniem słowa poetyckiego" w spektaklu Odkąd zniknęła… 
w reż. Anety Adamskiej i Macieja SzukałyPaweł Ziegler
z Katowic otrzymał nagrodę za podjęcie współczesnej problematyki społeczno – politycznej zrealizowanej w metaforycznej aurze autorskiego spektaklu Jarosław Ocalony w reż. Jarosława Filipskiego


Milena Piejko  z Jarosławia  otrzymała nagrodę
za dyscyplinę aktorską budowania postaci w spektaklu 
Być szczęśliwym
, opowiadającym w baśniowej konwencji
o trudnych problemach rodzinnych w reż. Pawła SrokiKatarzyna Dominiak  ze Świnoujścia  otrzymała nagrodę za stworzenie pełnej pasji i twórczego niepokoju postaci artysty w spektaklu  Z innej gliny w reż. Anety Kruk i Katarzyny Dominiak


Mateusz Deskiewicz z Gdyni otrzymał nagrodę
za profesjonalny warsztat aktorski w spektaklu
 Być jak Charlie Chaplin
w reż. Piotra Wyszomirskiego
 i Mateusza DeskiewiczaNikodem Mazur z Dębna otrzymał wyróżnienie specjalne za prawdę w kreacji bohatera spektaklu Cygan
w reż. Anatola Wierzchowskiego

Marta Łaska z Białej Podlaskiej otrzymała wyróżnienie honorowe za wrażliwość w odczuwaniu ludzkich zawiłości psychicznych i interesujący przekaz sceniczny w spektaklu Lalki, ciche siostry moje w reż. Romana Uścińskiego i Marty ŁaskiejPatryk Rybus z Bydgoszczy otrzymał wyróżnienie honorowe za użycie groteski w udanej próbie opisania systemów totalitarnych w autorskim spektaklu  Ein Volk, ein Interpretacion, ein Fuhrer Kinga Kania z Dębicy otrzymała wyróżnienie honorowe za przekonujące przedstawienie sytuacji społecznej „obcego” z perspektywy dziecka w spektaklu
To, ja Kasia w reż. Dominiki Migoń
Adrian Krać z Lublina w spektaklu „Wszystko jest tymczasowe", na podstawie tekstu F. Beigbedera,
 reż. Adrian Krać


Agnieszka Górska z Dębicy w spektaklu „Przychodźcy”, na podstawie tekstów E. Jelinka,
A. Kayitesi, Y. Khadra, reż. Dominika Migoń


Aleksandra Skorupa z Krakowa w spektaklu „Wanda Wasilewska”, na podstawie tekstów A. Skorupy,
reż. Aleksandra SkorupaAlicja Kunert z Przemyśla w spektaklu „Matka Courage”, na podstawie tekstu B. Brechta,
reż. Barbara PłocicaMaria Michniewicz z Lublina w spektaklu „Motyl”,
na podstawie tekstu J. Fowles's, reż. Witold Kopeć
Paulina Świst z Lublina w spektaklu
„Oj matka, matka ...”, na podstawie tekstu K. Grocholi,
reż. Witold Kopeć, Paulina ŚwistRyszard Dykcik z Żarowa w spektaklu „Ojciec zadżumionych", na podstawie tekstów J. Słowackiego,
reż. Ryszard Dykcik

Szymon Szczęch ze Szczucina w spektaklu „bLumqu”, na podstawie tekstu S. Szczęcha, J. Kapa reż. Justyna Kapa

Jerzy Kałduś  z Lublina w spektaklu „Dwie kosy żywotnego Mariana”, na podstawie tekstów
D. Noszczyńskiej, reż. Jerzy KałduśWeronika Wilk z Tarnogrodu w spektaklu „Jedna chwila” na podstawie tekstu W. Wilk, J. Kapa,
reż. Justyna Kapa

PROTOKÓŁ  Z  POSIEDZENIA  RADY  KONSULTANTÓW
XIII  OGÓLNOPOLSKIEGO  FESTIWALU
 TEATRÓW  NIEWIELKICH
 LUBLIN,  DNIA  1 – 3  LIPCA  2017  ROKU

Rada  Konsultantów

1.  Mieczysław Wojtas  -  przewodniczący
2.  Urszula Brytan – Golejewska
3.  Jan  Zdziarski

      W  XIII  edycji  Festiwalu  wzięło udział  20 wykonawców  z różnych regionów Polski, prezentując 20 spektakli konkursowych ( monodramy i małe formy sceniczne). Prezentacje teatralne dotykały głównie problemów współczesnej rzeczywistości, ukazując różne konflikty i relacje międzyludzkie oraz indywidualne dramaty i przeżycia wewnętrzne bohaterów spektakli. Ich twórcy wspomagali się zarówno bogatą literaturą współczesną jak i sztandarową klasyką literacką, a także w wielu przypadkach scenariuszami autorskimi. Rada konsultantów postanowiła przyznać nagrody pieniężne ufundowane przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz wyróżnienia honorowe.


GRAND  PRIX  FESTIWALU 
nagrodę w wys. 2000 zł            
otrzymuje  Marta  Pohrebny  z  Zielonej Góry za spektakl  Rozmaryn 
w reż. Małgorzaty Paszkier – Wojcieszonek


NAGRODA   w  wys. 750 zł
dla  Edwarda  Kotłowskiego  ze Stalowej Woli  za uwiedzenie widza szlachetnym  brzmieniem słowa poetyckiego w spektaklu  Odkąd zniknęła… w reż. Anety Adamskiej i Macieja Szukały.

NAGRODA  
w wys. 750 zł.
dla  Pawła Zieglera  z  Katowic  za podjęcie współczesnej problematyki społeczno – politycznej zrealizowanej w metaforycznej aurze autorskiego spektaklu  Jarosław Ocalony  w reż. Jarosława Filipskiego.

NAGRODA 
w wys.750 zł
dla  Mileny Piejko   z Jarosławia  za dyscyplinę aktorską budowania postaci
w spektaklu  Być szczęśliwym, opowiadającym w baśniowej konwencji o trudnych problemach rodzinnych
w reż. Pawła Sroki.

NAGRODA  
w wys. 750 zł
dla  Katarzyny Dominiak  ze Świnoujścia  za stworzenie pełnej pasji i twórczego niepokoju postaci artysty w spektaklu  Z innej gliny w reż. Anety Kruk i Katarzyny Dominiak.

NAGRODA 
w wys. 750 zł
dla  Mateusza Deskiewicza  z Gdyni za profesjonalny warsztat aktorski w spektaklu  Być jak Charlie Chaplin  w reż. Piotra Wyszomirskiego i Mateusza Deskiewicza.


WYRÓŻNIENIE  SPECJALNE  w wys. 250 zł
dla  Nikodema Mazura  z Dębna za prawdę w kreacji bohatera spektaklu Cygan 
w reż. Anatola Wierzchowskiego.


WYRÓŻNIENIA  HONOROWE
 • dla  Marty Łaskiej  z Białej Podlaskiej  za wrażliwość w odczuwaniu ludzkich zawiłości psychicznych
  i interesujący przekaz sceniczny w spektaklu  Lalki, ciche siostry moje  w reż. Romana Uścińskiego 
  i Marty Łaskiej.
 • dla  Patryka Rybusa  z Bydgoszczy za użycie groteski w udanej próbie opisania systemów totalitarnych w autorskim spektaklu  Ein Volk, ein Interpretacion, ein Fuhrer.
 • dla  Kingi Kani  z Dębicy za przekonujące przedstawienie sytuacji społecznej  „obcego”
  z perspektywy dziecka w spektaklu  To, ja Kasia w reż. Dominiki Migoń.

Rada Konsultantów przyznała również
WYRÓŻNIENIE  HONOROWE
Małgorzacie Paszkier - Wojcieszonek
  z Zielonej Góry za reż. spektaklu Rozmaryn.


       Rada Konsultantów  serdecznie dziękuje wszystkim wykonawcom, twórcom i autorom prezentowanych spektakli za udział w  XIII  Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Niewielkich i z satysfakcją podkreśla wysoki poziom artystyczny przedstawionych w konkursie monodramów oraz małych form  scenicznych. XIII edycja Festiwalu oscylowała wokół ważnych problemów i spraw współczesności ale także jednostkowych ludzkich dramatów  przeżywanych samotnie z  niezwykłą intensywnością. Duża wrażliwość psychiczna często jeszcze bardzo młodych wykonawców pozwoliła na szczery i wiarygodny przekaz problemów ich bohaterów. Różnorodne poszukiwania w obrębie estetyki, formy teatralnej i nowych środków wyrazu sprawiły,
że festiwalowe wydarzenia były ciekawe, barwne i żywe.
   Rada Konsultantów dziękuje Urzędowi Marszałkowskiemu i Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury za finansowe wsparcie. Szczególnie pragnie podkreślić pomoc finansową  miasta Lublin w realizacji całego projektu teatralnego.
    Wyjątkowe podziękowanie składa Henrykowi Kowalczykowi – komisarzowi i twórcy Festiwalu Teatrów Niewielkich za trud organizacyjny, dbałość o artystyczny wyraz imprezy i stworzenie przyjaznej, ciepłej aury teatralnych spotkań. Podziękowania kieruje również do Dyrekcji i Pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, szczególnie dziękuje Iwonie Niewczas i Patrykowi Pawelcowi za pracę w przygotowaniu i przeprowadzeniu Festiwalu oraz wielką życzliwość i zrozumienie.

                            Rada Konsultantów


 Program:

                                                                                     


więcej informacji na witrynie festiwalowej:BIURO FESTIWALU:
Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
Komisarz Festiwalu – Henryk Kowalczyk
tel. 081 532 42 08, wew. 19
e-mail: fundacja.schulza@gmail.com

 • Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin6 Międzynarodowy Festiwal Literacki -

Czas Poetów

Lublin, 21-23 października 2016
WIECZÓR Z ROSYJSKĄ POEZJĄ ŚPIEWANĄ
Zespół NEBOKRAJ powstał z inicjatywy Włodzimierza Kuzyka w lutym 2009 roku w Lublinie. W repertuarze muzyków znajdują się przede wszystkim: ukraińskie pieśni ludowe, pieśni rosyjskie epoki radzieckiej, romanse rosyjskie zaaranżowane na głos i instrumenty akustyczne, polskie piosenki biesiadne, a także akordeonowe i gitarowe utwory instrumentalne. NEBOKRAJ zagrał m. in. na takich festiwalach, jak: „Karpackie Klimaty” (Krosno, 2011), „Letnia Scena Inspiracji” (Lublin, 2011), „Spotkania z twórczością ludową” (Rokitno, 2011), „Noc Kultury” (Lublin, 2012) i wielu innych. Zespół wystąpi w składzie: Włodzimierz Kuzyk (Drohobycz/Lublin) – wokal, akordeon, oraz Vadim Gierko (Lwów/Lublin) – gitara klasyczna.

Poezja – niezależnie od kraju zamieszkania twórców i ich osobistych doświadczeń – rodzi się w ciszy, która towarzyszy także indywidualnej lekturze wierszy. Są to zazwyczaj rzadkie i cenne chwile skupienia. V Międzynarodowy Festiwal Literacki „Czas Poetów” zapewnił wyjątkowe chwile intymnego dialogu autorów z publicznością. Publiczne czytanie wierszy, którego doświadczyliśmy podczas „Czasu Poetów”, to przygoda zarówno dla słuchaczy jak i dla autorów. Głośna lektura była zaproszeniem do podróży w świat wrażliwości i wyobraźni. Dzięki temu powstała przestrzeń wspólnotowego przeżywania emocji i skupienia. Organizatorzy festiwalu zaproponowali spotkanie poetów pochodzących z Izraela, Bułgarii, Ukrainy, Niemiec, Syrii i Polski. Losy niektórych spośród nich związane są z różnymi kulturami i językami, co skutkuje szczególną ostrością widzenia świata. Różnorodność językowa i kulturowa, wyjątkowość indywidualnego doświadczenia była zaproszeniem do wyjątkowego spotkania.Więcej informacji na witrynie festiwalowej.
Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin.Biuro Festiwalu
Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza
siedziba: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

ul. Dolna Panny Marii 3
20-010 Lublin (pok. 23)
tel: 81 532 42 08 wew. 19
kom. 664 840 622
fundacja.schulza@gmail.com
www.schulz.org.pl

Międzynarodowy Festiwal Literacki „Czas poetów” ma na celu spotkanie w jednym czasie i miejscu uznanych poetów, którzy w obecności widzów i słuchaczy zaprezentują swoją twórczość we własnym czytaniu poezji.

Poeci i towarzyszący twórcy, którzy reprezentują różne pokolenia literackie, kultury, idee, formy twórcze, postawy literackie, służą nie tylko promocji twórczości literackiej. Wartości filozoficzne, poznawcze i estetyczne zawarte w twórczości uczestniczących w festiwalu poetów, staną się punktem wyjścia do refleksji nad współczesną kulturą i rolą literatury w naszym świecie.

Na Festiwalu występują także laureaci Wojewódzkiego Konkursu Literackiego, który jest adresowany do wszystkich piszących amatorsko mieszkańców województwa lubelskiego. Podzielony jest na trzy kategorie wiekowe: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Średnia i Dorośli.

W każdej kategorii wiekowej uczestnicy nadsyłają po dwa wiersze lub opowiadanie do trzech stron maszynopisu dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach. W konkursie co roku bierze udział kilkuset uczestników, od początkowych klas szkoły podstawowej aż po osoby w wieku dojrzałym. Udział laureatów tego konkursu w wydarzeniu kulturalnym tej miary, co „Czas Poetów”, stanowi nobilitację dla uzdolnionych amatorów, a dla większości z nich być może jedyną okazją do bezpośredniego zetknięcia nie tylko z poezją poszczególnych autorów, ale również z jej twórcami.

Formuła „Czasu Poetów” polegająca na publicznej prezentacji własnych tekstów daje wyjątkową okazję do wkroczenia w świat wyobraźni i wrażliwości ludzi pióra, którzy na co dzień nieczęsto umożliwiają czytelnikom tak bliski kontakt. Głośne czytanie własnej poezji zobowiązuje autorów, przyzwyczajonych na co dzień do naturalnej intymności procesu twórczego, do otwarcia się na licznie zgromadzoną publiczność, współtworzenia spotkania. Dzięki temu „Czas Poetów” jest rodzajem święta poezji ponad podziałami wynikającymi z różnic językowych, kulturowych i osobistych doświadczeń.12  OGÓLNOPOLSKI  FESTIWAL  TEATRÓW  NIEWIELKICH

 LUBLIN,  2 – 4  LIPCA  2016  ROKU
PROTOKÓŁ  Z  POSIEDZENIA RADY  KONSULTANTÓW
12  OGÓLNOPOLSKIEGO  FESTIWALU  TEATRÓW  NIEWIELKICH
 LUBLIN,  DN  2 – 4  LIPCA  2016  ROKU

Rada  Konsultantów:

Mieczysław  Wojtas – przewodniczący
Urszula  Brytan - Golejewska 
Łukasz   Witt – Michałowski

W 12 edycji Festiwalu  wzięło udział 20 wykonawców z różnych  regionów Polski  prezentując  18  spektakli  konkursowych  ( monodramy  i  małe formy sceniczne )  o  zróżnicowanej tematyce, interpretacji i stylistyce teatralnej. Wysiłek twórczy wykonawców, instruktorów i reżyserów został dostrzeżony przez Radę Konsultantów, która postanowiła przyznać nagrody pieniężne i wyróżnienia honorowe. Nagrody zostały ufundowane przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie  dr Artura Sępocha.
                                                                   
GRAND  PRIX  FESTIWALU   nagroda  w wys.  1500 zł
otrzymuje:
Mirella  Rogoza-Biel  z  Lublina, spektakl  Ja Maria , na  podstawie tekstu M. Szawińskiej 
w reż. Stanisława Miedziewskiego,
za brawurowe wcielenie się w kontrowersyjną postać znanej noblistki
i  przejmujące  oddanie polifonii jej losów.

NAGRODY   w  wys. 1000 zł
otrzymują:
1.  Marta  Pohrebny   z  Zielonej Góry, spektakl  Słodka , na podstawie  tekstu M. Wąsowskiego 
     w reż. Małgorzaty Paszkier-Wojcieszonek,
za niezwykle poruszające i spójne inscenizacyjnie
     zorganizowanie wyobraźni
widza w opowieści o traumatycznych przeżyciach młodej dziewczyny.
2.  Sylwia  Witkowska   ze  Szczecina , spektakl  Szepty  na motywach  utworu „Sońki”  I. Karpowicza 
     w  reż. Ewy Czapik - Kowalewskiej,
za sugestywne opisanie samotności kobiety i okrucieństwa wojny 
     poprzez
wielowarstwowość stanów emocjonalnych.
3.  Norbert  Stałęga   z  Warszawy , spektakl  Szukałem Boga pod krzesłem na podstawie tekstów
     A. Czulak, N. Stałęgi, M. Smerdy
 w  reż. Anny Czulak  i  Norberta Stałęgi, za niekonwencjonalne
     przedstawienie wewnętrznego rozdarcia bohatera
 spektaklu w kontekście jego własnej seksualności
     oraz za odwagę
eksperymentowania w obrębie formy teatralnej.

Rada Konsultantów  postanowiła również przyznać
NAGRODĘ   SPECJALNĄ    w  wys.  500 zł
za  debiut sceniczny województwa lubelskiego:
Rafałowi Nurzyńskiemu Kacprowi Siwiakowi 
Bartłomiejowi  Niewęgłowskiemu  z  Łukowa ,
spektakl  Między nocą… A DNIEM   w  reż. Sławomira Żyłki.

WYRÓŻNIENIA
otrzymują:
1.  Daniel  Namiotko  z  Suwałk , spektakl  Stopklatka  na podstawie tekstu M. Prześlugi  w reż. Mirosławy      Krymskiej, za pełną empatii próbę przeniknięcia w hermetyczny świat niepełnosprawnego nastolatka.
2.  Kacper  Gugała  z  Ryk , spektakl  Myszy  na podstawie tekstów T. Chabrowskiego  w  reż. Joanny              Zakrzewskiej  i  Kacpra Gugały, za  próbę ocalenia człowieczeństwa w dramatycznej walce ducha
     z ciałem.

3.  Maciej  Karczewski  z  Łodzi , spektakl  Lis  na podstawie tekstu S. Mrożka w reż.  Jowity Popow, 
     za  nieoczywisty dyskurs o wierze  w  scenicznej adaptacji tekstu
Sławomira Mrożka.
4.  Katarzyna  Pacholska  z  Legionowa , spektakl  Unde Malum? na podstawie tekstów W. Kuczoka,
     T. Różewicza, M. Piekorza
, w reż. Mai Ryszkowskiej, za autorskie ujęcie problemu przemocy domowej.
5.  Klaudia  Kowalik  z  Bolesławca , spektakl  Dwudziesty pierwszy na podstawie tekstów K. Kowalik,
     S. Chutnik  i  D. Terakowskiej
w  reż. Anety Ćwiklik,  za  swobodę interakcji z widownią .

Rada Konsultantów serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za udział
w Festiwalu i prezentację spektakli. Z satysfakcją dostrzegamy wysoki poziom artystyczny przedstawionych w konkursie monodramów i małych form scenicznych, co niewątpliwie wpływa na prestiż i rangę ważnych  w skali ogólnopolskiej spotkań „Teatrów Niewielkich”. Tegoroczna edycja Festiwalu wyraźnie wskazuje kierunek artystycznych poszukiwań twórców,  usiłujących dotknąć intymności ludzkiego przeżywania , używając swego głosu i ciała do próby zdefiniowania wielorakości charakteru ludzkiej natury- częściej  jej mrocznej strony. Takie podejście autorów spektakli służy odkrywaniu różnych warstw odniesień do psychiki człowieka przekazywanych ze sceny z rozbrajającą szczerością i poczuciem wrażliwości. Zauważamy zwłaszcza w młodszym pokoleniu rozwijanie się indywidualnej estetyki przekazu,minimalistycznej, surowej, napędzanej mocnymi środkami ekspresji i wspartej ciekawą literaturą.

Rada Konsultantów szczególnie dziękuje Henrykowi Kowalczykowi – komisarzowi i twórcy Festiwalu Teatrów Niewielkich za pielęgnowanie idei tych wyjątkowych spotkań, dbałość o ich artystyczny wyraz , za organizacyjny trud i stworzenie ciepłej aury sprzyjającej wzajemnym teatralnym kontaktom. Podziękowania składa również Dyrekcji i Pracownikom Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, a także instytucjom wspierającym  Festiwal za pomoc finansową i organizacyjną oraz życzliwość i zrozumienie.


                                  Rada  Konsultantów

Program XII Festiwal Teatrów Niewielkich
do pobrania:
REGULAMIN 12 OFTN 2016
KARTA ZGŁOSZENIA 12 OFTN 2016
PROGRAM 12 OFTN 2016

BIURO FESTIWALU:
Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
Komisarz Festiwalu – Henryk Kowalczyk
tel. 081 532 42 08, wew. 19
e-mail: fundacja.schulza@gmail.com


Więcej informacji na witrynie festiwalowej:


 • Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego    


29-31 października 2015 r. odbył się w Lublinie 5 Międzynarodowy Festiwal Literacki - Czas Poetów

Zamysłem tegorocznego Festiwalu „Czas poetów” było zorganizowanie w Lublinie międzynarodowego spotkania i prezentacja poezji uznanych poetów z Ukrainy, Niemiec, Białorusi, Bułgarii, Izraela i Polski, połączone z aranżacjami wizualnymi, prezentacjami multimedialnymi, artystycznymi, występami towarzyszącymi, wystawami plastycznymi i aranżacją dźwiękową.
Poezja – niezależnie od kraju zamieszkania twórców i ich osobistych doświadczeń – rodzi się w ciszy, która towarzyszy także indywidualnej lekturze wierszy...

Więcej informacji na witrynie festiwalowej:

Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin.


 

kontakt: Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, tel. (81) 532 42 08, wew. 19