PROTOKÓŁ  Z  POSIEDZENIA RADY  KONSULTANTÓW
12  OGÓLNOPOLSKIEGO  FESTIWALU  TEATRÓW  NIEWIELKICH
 LUBLIN,  DN  2 – 4  LIPCA  2016  ROKU

Rada  Konsultantów:

Mieczysław  Wojtas – przewodniczący
Urszula  Brytan - Golejewska 
Łukasz   Witt – Michałowski

W 12 edycji Festiwalu  wzięło udział 20 wykonawców z różnych  regionów Polski  prezentując  18  spektakli  konkursowych  ( monodramy  i  małe formy sceniczne )  o  zróżnicowanej tematyce, interpretacji i stylistyce teatralnej. Wysiłek twórczy wykonawców, instruktorów i reżyserów został dostrzeżony przez Radę Konsultantów, która postanowiła przyznać nagrody pieniężne i wyróżnienia honorowe. Nagrody zostały ufundowane przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie  dr Artura Sępocha.
                                                                   
GRAND  PRIX  FESTIWALU   nagroda  w wys.  1500 zł
otrzymuje:
Mirella  Rogoza-Biel  z  Lublina, spektakl  Ja Maria , na  podstawie tekstu M. Szawińskiej 
w reż. Stanisława Miedziewskiego,
za brawurowe wcielenie się w kontrowersyjną postać znanej noblistki
i  przejmujące  oddanie polifonii jej losów.

NAGRODY   w  wys. 1000 zł
otrzymują:
1.  Marta  Pohrebny   z  Zielonej Góry, spektakl  Słodka , na podstawie  tekstu M. Wąsowskiego 
     w reż. Małgorzaty Paszkier-Wojcieszonek,
za niezwykle poruszające i spójne inscenizacyjnie
     zorganizowanie wyobraźni
widza w opowieści o traumatycznych przeżyciach młodej dziewczyny.
2.  Sylwia  Witkowska   ze  Szczecina , spektakl  Szepty  na motywach  utworu „Sońki”  I. Karpowicza 
     w  reż. Ewy Czapik - Kowalewskiej,
za sugestywne opisanie samotności kobiety i okrucieństwa wojny 
     poprzez
wielowarstwowość stanów emocjonalnych.
3.  Norbert  Stałęga   z  Warszawy , spektakl  Szukałem Boga pod krzesłem na podstawie tekstów
     A. Czulak, N. Stałęgi, M. Smerdy
 w  reż. Anny Czulak  i  Norberta Stałęgi, za niekonwencjonalne
     przedstawienie wewnętrznego rozdarcia bohatera
 spektaklu w kontekście jego własnej seksualności
     oraz za odwagę
eksperymentowania w obrębie formy teatralnej.

Rada Konsultantów  postanowiła również przyznać
NAGRODĘ   SPECJALNĄ    w  wys.  500 zł
za  debiut sceniczny województwa lubelskiego:
Rafałowi Nurzyńskiemu Kacprowi Siwiakowi 
Bartłomiejowi  Niewęgłowskiemu  z  Łukowa ,
spektakl  Między nocą… A DNIEM   w  reż. Sławomira Żyłki.

WYRÓŻNIENIA
otrzymują:
1.  Daniel  Namiotko  z  Suwałk , spektakl  Stopklatka  na podstawie tekstu M. Prześlugi  w reż. Mirosławy      Krymskiej, za pełną empatii próbę przeniknięcia w hermetyczny świat niepełnosprawnego nastolatka.
2.  Kacper  Gugała  z  Ryk , spektakl  Myszy  na podstawie tekstów T. Chabrowskiego  w  reż. Joanny              Zakrzewskiej  i  Kacpra Gugały, za  próbę ocalenia człowieczeństwa w dramatycznej walce ducha
     z ciałem.

3.  Maciej  Karczewski  z  Łodzi , spektakl  Lis  na podstawie tekstu S. Mrożka w reż.  Jowity Popow, 
     za  nieoczywisty dyskurs o wierze  w  scenicznej adaptacji tekstu
Sławomira Mrożka.
4.  Katarzyna  Pacholska  z  Legionowa , spektakl  Unde Malum? na podstawie tekstów W. Kuczoka,
     T. Różewicza, M. Piekorza
, w reż. Mai Ryszkowskiej, za autorskie ujęcie problemu przemocy domowej.
5.  Klaudia  Kowalik  z  Bolesławca , spektakl  Dwudziesty pierwszy na podstawie tekstów K. Kowalik,
     S. Chutnik  i  D. Terakowskiej
w  reż. Anety Ćwiklik,  za  swobodę interakcji z widownią .

Rada Konsultantów serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za udział
w Festiwalu i prezentację spektakli. Z satysfakcją dostrzegamy wysoki poziom artystyczny przedstawionych w konkursie monodramów i małych form scenicznych, co niewątpliwie wpływa na prestiż i rangę ważnych  w skali ogólnopolskiej spotkań „Teatrów Niewielkich”. Tegoroczna edycja Festiwalu wyraźnie wskazuje kierunek artystycznych poszukiwań twórców,  usiłujących dotknąć intymności ludzkiego przeżywania , używając swego głosu i ciała do próby zdefiniowania wielorakości charakteru ludzkiej natury- częściej  jej mrocznej strony. Takie podejście autorów spektakli służy odkrywaniu różnych warstw odniesień do psychiki człowieka przekazywanych ze sceny z rozbrajającą szczerością i poczuciem wrażliwości. Zauważamy zwłaszcza w młodszym pokoleniu rozwijanie się indywidualnej estetyki przekazu,minimalistycznej, surowej, napędzanej mocnymi środkami ekspresji i wspartej ciekawą literaturą.

Rada Konsultantów szczególnie dziękuje Henrykowi Kowalczykowi – komisarzowi i twórcy Festiwalu Teatrów Niewielkich za pielęgnowanie idei tych wyjątkowych spotkań, dbałość o ich artystyczny wyraz , za organizacyjny trud i stworzenie ciepłej aury sprzyjającej wzajemnym teatralnym kontaktom. Podziękowania składa również Dyrekcji i Pracownikom Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, a także instytucjom wspierającym  Festiwal za pomoc finansową i organizacyjną oraz życzliwość i zrozumienie.


                                  Rada  Konsultantów

Program XII Festiwal Teatrów Niewielkich
do pobrania:
REGULAMIN 12 OFTN 2016
KARTA ZGŁOSZENIA 12 OFTN 2016
PROGRAM 12 OFTN 2016

BIURO FESTIWALU:
Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
Komisarz Festiwalu – Henryk Kowalczyk
tel. 081 532 42 08, wew. 19
e-mail: fundacja.schulza@gmail.com


Więcej informacji na witrynie festiwalowej:


  • Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego    


29-31 października 2015 r. odbył się w Lublinie 5 Międzynarodowy Festiwal Literacki - Czas Poetów

Zamysłem tegorocznego Festiwalu „Czas poetów” było zorganizowanie w Lublinie międzynarodowego spotkania i prezentacja poezji uznanych poetów z Ukrainy, Niemiec, Białorusi, Bułgarii, Izraela i Polski, połączone z aranżacjami wizualnymi, prezentacjami multimedialnymi, artystycznymi, występami towarzyszącymi, wystawami plastycznymi i aranżacją dźwiękową.
Poezja – niezależnie od kraju zamieszkania twórców i ich osobistych doświadczeń – rodzi się w ciszy, która towarzyszy także indywidualnej lekturze wierszy...

Więcej informacji na witrynie festiwalowej:

Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

11 Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niewielkich - relacje pofestiwalowe
4, 5, 6 lipca 2015 r. w Lubline


Już po raz 11, w pierwszy weekend lipca (4-6.07.2015) odbył się Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niewielkich, podczas którego było można obejrzeć kilkanaście spektakli teatralnych. Tegoroczna edycja odbyła się w Wojewódzkim Ośrodku Kultury przy ulicy Dolna Panny Marii 3 w Lublinie. Na Festiwalu zaprezentowali się artyści z całej Polski, reprezentujący różne pokolenia jak i szkoły aktorskie.

Jury 11 Festiwalu Teatrów Niewielkich postanowiło wyróżnić 5 widowisk. Martę Hołyńską z Piotrkowa Trybunalskiego, Klaudię Kowal z Łęcznej, Aleksandrę Karpiuk z Lublina, Szymona Szczęcha ze Szczucina oraz Elżbietę Lewak z Lwowa. Decyzją jurorów nagrodzono 4 spektakle. Nagrody pieniężne ufundowane przez dyr. Wojewódzkiego Ośrodka Kultury dr Artura Sępocha otrzymali Katarzyna Prynkiewicz ze Słupska występująca w "Dobra dziewczyna zeszła na złą drogę", Wojciech Kowalski z Częstochowy ze spektaklem "3 x Tak Rudnicki" oraz Kaja Janiszewska z Zielonej Góry grająca w "nie patrz". Grand Prix trafiło do lubelskiego monodramisty Mateusza Nowaka ze spektaklem "Od przodu i od tyłu" w reżyserii Stanisława Miedziewskiego. Jurorzy podkreślili wysoki poziom spektaklów oraz wrażliwe wsłuchiwanie się uczestników i realizatorów prezentowanych spektakli w moralne dylematy dzisiejszego świata poprzez wnikliwe poszukiwania w obszarze literatury współczesnej przy jednocześnie śmiałym nawiązywaniu do przeszłości.

Ogólnopolski festiwal monodramów ma charakter konkursowy. Podczas festiwalu przyznaje się nagrody w kategorii aktorów profesjonalnych i nieprofesjonalistów. Prezentacjom konkursowym towarzyszą zawsze spektakle zawodowych monodramistów. W zamyśle pomysłodawców Festiwal ten stwarza wszystkim zainteresowanym możliwość budowania teatru na własną rękę, teatru bez inscenizatorów, reżyserów, scenografów, administratorów, dramaturgów. Tak może się dokonywać naturalny powrót do natury teatru, do jego istoty, do aktora i słowa, do wzorów pierwotnych, prawd podstawowych i prostych, do układu człowiek – człowiek.

Pomysłodawcą i komisarzem Festiwalu Teatrów Niewielkich jest Henryk Kowalczyk, twórca alternatywnego teatru Scena 6, a dziś instruktor w Wojewódzkim Ośrodku Kultury. Celem festiwalu jest inicjowanie nowych działań z zakresu sztuki scenicznej (szczególnie w środowiskach, które na co dzień nie mają możliwości kontaktu z tego typu teatrem), podnoszenie kompetencji kulturalnej społeczeństwa w zakresie wiedzy o teatrze oraz tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej.

Festiwal Teatrów Niewielkich kieruje swoje zaproszenie do uczestnictwa szczególnie osób mieszkających w mniejszych ośrodkach miejsko-wiejskich, w których dostęp do fachowych konsultacji na temat tego typu teatru jest wysoce utrudniony. Formuła Festiwalu przewiduje współobecność twórczą wykonawców: amatorów i aktorów zawodowych, którzy mogliby się dzielić informacjami na temat własnego warsztatu teatralnego z osobami, które rozpoczęły lub rozpoczynają pracę w teatrze jednego aktora (zajęcia warsztatowe)...


Wiecej informacji na witrynie festiwalowej:


 

kontakt: Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, tel. (81) 532 42 08, wew. 19